Wikier

FS - Godkjenning...

FS - Innpassing uten godkjenningssak

Studenter kan få godkjent ekstern utdanning basert på avtaler som allerede er inngått mellom utdanningsinstitusjonene. Her finner du informasjon hvordan slik utdanning registeres i FS.

Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte

Såfremt det er inngått avtale mellom utdanningsinstitusjonene og disse avtalene er registrert i FS, innpasses emnet direkte i Utdanningsplan (modul Programstudent ˃ Bilder) til studenten. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å registrere en godkjenningssak. Ved NTNU har vi noen slike avtaler som ekempelvis Ex.phil. Her er det en generell avtale om at institusjonene godkjenner hverandres Ex.phil. Denne funksjonaliteten kan anvendes på andre innpassinger som skjer på grunnlag av avtaler mellom institusjonene som er typisk for fellesgrader/joint degrees, men kan ikke benyttes i de tilfeller der resultatet skal over til Lånekassen.

Hente ekstern utdanning

Kan emnet hentes via resultatoverføring i FS, vil du finne emnet i fanen Ekstern utdanning i Utdanningsplan. Hvis ikke, åpner du bildet Person eksternstudium samlebilde (modul Godkjenningssaker ˃ Bilder) i registreringsmodus, og skriver inn fødselsnummer og trykker på Hent ekstern norsk utdanning. Du skal ikke lagre noe. I løpet av noen minutters tid kan du søke fram utdanningsplanen på nytt og se all ekstern utdanning studenten har tatt ved andre norske institusjoner som bruker FS. For mere informasjon, se Hent inn ekstern utdanning.

Legge til det eksterne emnet i utdanningensplanen

Knytt det eksterne emnet i utdanningsplanen til studenten slik:

  • Trykk på emnet som skal erstattes slik at det kommer i arbeidsflaten midt på skjermen
  • Kopier emnekombinasjonskoden og noter ned evt. emnestatusvalg og emnekategori
  • Sett J for Erstattet av annet emne, slik at emnet gråes ut (emnet skal ikke slettes)

  • Finn det eksterne emnet som skal godkjennes i utdanningsplanen under fanen Ekstern utdanning, og trykk på den grå pila slik at det kommer i arbeidsflaten midt på skjermen.
  • Knytt saken til en innpassingsregel. Du finner innpassingsreglene ved å dobbelklikke i det gule feltet.
  • Lim inn emnekombinasjonskoden fra det erstattede emnet og evt. emnestatusvalg. Tilhørende emnekategori registreres som regel automatisk, men sjekk at det er en fornuftig kobling mellom disse. Verdien for emnekategori kommer på vitnemålet.
  • Resultat "Innpasset" på vitnemål = J.
  • Se dokumentasjon = N

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet på denne siden? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.