Wikier

FS -...

FS - Studierett

Studentene som står i fare for å miste studieretten sin etter § 3-3, skal få et skriftlig varsel med frist for å uttale seg, før det gjøres vedtak om tap av studierett. Her finner du brukerveiledning for hvordan varsel og vedtak håndteres.

Brukerveiledningene er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert fakultet høsten 2020.

2964 Visninger

Child Pages (2)