Wikier

Eksempler på tilrettelegging

Tilrettelegging av studiehverdagen for studenter.

Temaside om tilrettelegging

English version - Examples of adaptations

NTNU Tilrettelegging har ansvar for tilrettelegging som ikke påvirker det faglige opplegget på studiet ditt. Her finner du eksempler på tilretteleggingstiltak:

Veiledningssamtale

Er du usikker på hva du har behov for, kan du booke en veiledningssamtale med en av oss i NTNU Tilrettelegging. Sammen finner vi ut av hva som kan være riktige tiltak for deg.

Veilednig Gløshaugen | Veiledning Dragvoll | Veiledning Ålesund | Veiledning Gjøvik

Ta gjerne med dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse/diagnose i første samtale med oss.

Kurs og grupper

Vi arrangerer en rekke kurs og grupper for studenter med ulike utfordringer. Se oversikt over våre kurs og grupper.

Mentor fra NAV

Mentorordningen er for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ordningen krever at man har et dokumentert behov for bistand og hjelp under studier.

Mentor tilbys i form av hjelp fra en medstudent. Hjelpen kan blant annet være:

 • Støtte til studierelaterte utfordringer
 • Andre former for bistand, som vurderes som hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Mentorsamarbeidet skal ikke overskride læringsmål i studiet og krav om selvstendig arbeid. Behov for mentor vurderes hvert semester. Innvilgelse av mentor forutsetter at vi finner en egnet kandidat for oppdraget.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og undersøk om du har rett på mentorordning. Hvis NAV støtter mentor tar du kontakt med NTNU Tilrettelegging som vil bistå deg i prosessen. Ved kontakt oppgi navn på din NAV-veileder.

Se retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging

Utredning av dysleksi og dyskalkuli

Mistenker du at du har lese – og skrivevansker eller matematikkvansker av så stor grad at det kan dreie seg om dysleksi eller dyskalkuli? Ta i så fall kontakt med NTNU Tilrettelegging, så kan vi vurdere om det er aktuelt med utredning av vanskene.

Tilrettelagt leseplass

Tilrettelagte leseplasser gir deg mulighet til å sitte på rom med færre studenter. Noen av plassene er utrustet med hev-senk pulter. Tilrettelagte leseplasser kan være et nyttig tiltak for deg med behov for spesialutstyr og hjelpemidler, behov for økt forutsigbarhet, eller for deg med konsentrasjonsproblemer og angst.

Vi har plasser på campus Dragvoll, Gløshaugen, Moholt og Kalvskinnet, på Gjøvik og i Ålesund.

Frist for å søke er 1. september.

Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall leseplasser. Tildelt plass gjelder for ett studieår i gangen (ca.15. september-15. juni). Vi anbefaler også at du hører med ditt fakultet og ditt institutt for å høre om det finnes noen muligheter for en plass på de lesesaler som de disponerer.

Søknadsskjemaer:

Se retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging spesielt for leseplass.

Pensum på lyd

Å ha pensum tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese – og skrivevansker, synshemming eller konsentrasjonsvansker som går ut over lesingen. Les mer om muligheter for å få pensum på lyd.

Lese- og skrivestøtteprogram (Lingdys)

Fyll ut skjema på NAVs side hvis du har dokumentert dysleksi og trenger Lingdys (lese- og skrivestøtteprogram). Åpne gjerne i egen fane slik at du har denne veiledningen lett tilgjengelig.

 1. Velg "Nei" som svar under spørsmålet om: "Trenger du hjelp til å velge dokumentasjon?"
 2. Når du har gjort dette valget, dukker det opp mer tekst. Skriv inn ditt fødselsnummer og klikk "Neste"
 3. Last ned søknadspapirer: Forside og skjema NAV 10-07.03
 4. Skriv ut skjemaene.
 5. Fyll inn personalia.
 6. Under punkt 5 kan du skrive at du har dysleksi, og at Lingdys eller Lingdys for Mac er et nødvendig hjelpemiddel for å fullføre din utdannelse.
 7. Under punkt 6 så fører du opp lingdys for norsk og/eller engelsk eller lingdys for Mac.
 8. Under punkt 8 kan du skrive NTNU Tilrettelegging, og vår e-postadresse som er: tilrettelegging@st.ntnu.no. Under «ansvar for», skriver du "Innleie av kursholder fra Lingit".
 9. Under punkt 9 skriver du din egen adresse under leveringsadresse, samt ditt navn under kontaktperson, pluss ditt telefonnummer.
 10. Få tak i en bekreftelse om at du er tatt opp på et studium ved NTNU og er aktiv student. Dette kan bestilles på studweb. Send denne bekreftelsen sammen med søknaden til NAV.

Du sender dine utskrevne skjema til NAV sammen med dokumentasjon på lese – og skrivevansker (rapport etter utredning).

Video som viser utfylling av søknadsskjema til NAV (gjennomgår det samme som er nevnt i punktlista fra og med punkt 5). I videoen snakkes det om Lingpilot. Istedenfor dette skriver du "Lingdys for Mac".

Hjelpemidler

Har du et varig behov for hjelpemidler (over 2 år), kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Har du et midlertidig behov, kan du låne noe utstyr av oss. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se om vi har noe på lager som kan være til hjelp for deg.

NTNU har nå innstallert programvaren Sennheiser MobileConnect i over 140 læringsareal. Ved bruk av din smarttelefon eller enhet, kan du med Sennheiser MobileConnect kobles til undervisningsrommets mikrofoner og få lyden direkte i egne hodetelefoner. Oversikt over undervisningsrom med Sennheiser MobileConnect finner du her.

Noen rom har fortsatt IR-anlegg og teleslynger. Dersom du har behov for å låne en mottaker, ta kontakt med NTNU tilrettelegging.

Lyd i undervisning

Informasjon kommer

Bolig, parkering og transport

Utveksling

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.


Ekstrastipend fra Lånekassen

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få et tilleggsstipend fra Lånekassen

Økonomisk støtte til studentfrivilligheten

NTNU har en ordning for økonomisk støtte til studentfrivilligheten. Søknader om støtte til arrangementer som hensyntar tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse prioriteres.

Studentforeningen Robust

Robust er en studentforening med mål om å skape et inkluderende studiemiljø for alle studenter med funksjonsnedsettelse. Les mer om Robust på deres facebook-side.

Se også wiki-side om tilrettelegging av det faglige opplegget.

Se også: