Wikier

Eksempler på tilrettelegging

Eksempler på ulike tilretteleggingstiltak for studenter.

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

English version - Examples of adaptations

I mange tilfeller får du svar på det du trenger av faglig tilrettelegging ved å ta kontakt med studieveileder eller faglærer ved ditt studieprogram.
Har du behov for andre tilretteleggingstiltak, og ønsker å drøfte disse, så ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging. Sammen finner vi ut av hva som kan bli riktig tiltak for deg. Ta gjerne med dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse i første samtale med oss.

Mentorordning via NAV

Mentorordningen er for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ordningen krever at man har et dokumentert behov for bistand og hjelp under studier.

Mentor tilbys i form av hjelp fra en medstudent. Hjelpen kan blant annet være:

 • Støtte til studierelaterte utfordringer
 • Andre former for bistand, som vurderes som hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Mentorsamarbeidet skal ikke overskride læringsmål i studiet og krav om selvstendig arbeid. Behov for mentor vurderes hvert semester. Innvilgelse av mentor forutsetter at vi finner en egnet kandidat for oppdraget.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og undersøk om du har rett på mentorordning. Hvis NAV støtter mentor tar du kontakt med NTNU Tilrettelegging som vil bistå deg i prosessen. Ved kontakt oppgi navn på din NAV-veileder.

Se retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging

Studieassistanse

Studenter som ikke kvalifiserer for innvilgning av mentor fra NAV, men som allikevel har behov for assistanse, kan kontakte NTNU Tilrettelegging for en kartleggingssamtale. Det vil da bli gjort en vurdering av behovet og hvilke tiltak som kan kompensere. Tiltakene må vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og behovet vil være gjenstand for jevnlig vurdering.

Forespørsler om assistanse behandles fortløpende, og det er ingen søknadsfrist. Vi gjør oppmerksom på at studenten må ha et dokumentert behov for tilrettelegging.

Tilrettelagt leseplass

Tilrettelagte leseplasser gir deg mulighet til å sitte på rom med færre studenter. Noen av plassene er utrustet med hev-senk pulter. Tilrettelagte leseplasser kan være et nyttig tiltak for deg med behov for spesialutstyr og hjelpemidler, behov for økt forutsigbarhet, eller for deg med konsentrasjonsproblemer og angst.

Vi har plasser på campus Dragvoll, Gløshaugen, Moholt og Kalvskinnet og i Gjøvik. Ved behov for plass i Ålesund, ta direkte kontakt med Studentservice på campus NTNU Ålesund.

Frist for å søke er 1. september.

Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall leseplasser. Tildelt plass gjelder for ett studieår i gangen (ca.15. september-15. juni). Vi anbefaler også at du hører med ditt fakultet og ditt institutt for å høre om det finnes noen muligheter for en plass på de lesesaler som de disponerer.

Her finner du søknadsskjema:

NTNU Trondheim: Søknadsskjema tilrettelagt leseplass - NTNU Trondheim
NTNU Gjøvik: Søknadsskjema tilrettelagt leseplass - NTNU Gjøvik

Se retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging spesielt for leseplass.

Pensum på lyd

Å ha pensum tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese – og skrivevansker, synshemming eller konsentrasjonsvansker som går ut over lesingen. For å finne ut mer om muligheter går du inn på denne lenka: Pensum på lyd - Wiki - innsida.ntnu.no

Hjelpemidler

Har du et varig behov for hjelpemidler (over 2 år), kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Har du et midlertidig behov, kan du låne noe utstyr av oss. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se om vi har noe på lager som kan være til hjelp for deg.

Teleslynger og ir-anlegg kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. En del auditorier og grupperom har også IR-anlegg. Du får låne «smykker» hos AV-tjenesten, og du kan låne det for ett semester av gangen. Det er fint hvis du varsler i fra hvis det er feil på smykket eller lydanlegget. Her finner du en oversikt over hvilke rom som har IR-anlegg eller teleslynger.

Lingdys for norsk, engelsk og Mac

Fyll ut skjema på NAVs side hvis du har dokumentert dysleksi og trenger Lingdys (lese- og skrivestøtteprogram). Åpne gjerne i egen fane slik at du har denne veiledningen lett tilgjengelig.

 1. Velg "Nei" som svar under spørsmålet om: "Trenger du hjelp til å velge dokumentasjon?"
 2. Når du har gjort dette valget, dukker det opp mer tekst. Skriv inn ditt fødselsnummer og klikk "Neste"
 3. Last ned søknadspapirer: Forside og skjema NAV 10-07.03
 4. Skriv ut skjemaene.
 5. Fyll inn personalia.
 6. Under punkt 5 kan du skrive at du har dysleksi, og at Lingdys eller Lingdys for Mac er et nødvendig hjelpemiddel for å fullføre din utdannelse.
 7. Under punkt 6 så fører du opp lingdys for norsk og/eller engelsk eller lingdys for Mac.
 8. Under punkt 8 kan du skrive NTNU Tilrettelegging, og vår e-postadresse som er: tilrettelegging@st.ntnu.no. Under «ansvar for», skriver du "Innleie av kursholder fra Lingit".
 9. Under punkt 9 skriver du din egen adresse under leveringsadresse, samt ditt navn under kontaktperson, pluss ditt telefonnummer.
 10. Få tak i en bekreftelse om at du er tatt opp på et studium ved NTNU og er aktiv student. Dette kan bestilles på studweb. Send denne bekreftelsen sammen med søknaden til NAV.

Du sender dine utskrevne skjema til NAV sammen med dokumentasjon på lese – og skrivevansker (rapport etter utredning).

Video som viser utfylling av søknadsskjema til NAV (gjennomgår det samme som er nevnt i punktlista fra og med punkt 5). I videoen snakkes det om Lingpilot. Istedenfor dette skriver du "Lingdys for Mac".

Hvilerom

Oversikt over alle NTNU sine hvilerom.

Utredning av dysleksi og dyskalkuli

Mistenker du at du har lese – og skrivevansker eller matematikkvansker av så stor grad at det kan dreie seg om dysleksi eller dyskalkuli? Ta i så fall kontakt, så kan vi vurdere om det er aktuelt med utredning av vanskene.

Bolig, parkering og transport

Utenlandsstudier

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.