Wikier

Pensum på lyd

Å ha pensum tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese – og skrivevansker, synshemming eller konsentrasjonsvansker som går ut over lesingen. Det finnes flere muligheter for å anskaffe deg pensum på lyd.

Lydbøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Be om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB). Du trenger ikke å ha dokumentasjon tilgjengelig for å be om dette, men NLB foretar stikkprøver hvor de ber om dokumentasjon. Du vil kunne få tak i pensum som e-bok, lydbok som kan bli opplest via PC eller Lydhørappen på mobil.

Få opplest kompendier og pensum som ligger i Blackboard

Du kan få ut alternative format av Kompendier og artikler som er lagt ut i Blackboard av faglærer. De format du kan velge gjennom Blackboard Ally er mp3, ePub, Braille m.m.

Opplesning av nettsider via nettleseren Edge

Når du bruker Edge kan alle nettsider leses opp via funksjonen «les høyt». Denne finner du ved å trykke på de tre prikkene til høyre for adressefeltet.

Få opplest Word dokumenter

Bruk «Engasjerende leser» i Word på dokumenter. Du har tilgang til dette via Word i Office 365. Du finner opplesningsmuligheten under fanen «Se gjennom» og velg deretter fanen «Les høyt».

Få opplest PDF dokumenter i Word

Ønsker du å få opplest en PDF vil denne konverteres når du åpner den i Word og den vil da være tilgjengelig for opplesning. Du finner opplesningsmuligheten under fanen «Se gjennom» og velg deretter fanen «Les høyt».

Hvis du har en PDF f.eks. en artikkel som du ønsker å få lest opp og som ikke er lagret på din PC, så må dette gjøres først du åpner den i Word.

Microsoft Office Lens app

Du kan også bruke Microsoft Office lens for å lage lydfil av artikler o.l. Dette er en gratis app å bruke.

6156 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Tilrettelegging