Wikier

Økonomisk støtte til studentfrivilligheten

Her finner du informasjon om hvordan søke økonomisk støtte til studentfrivilligheten.

English version - Financial support for student volunteering

Om støtteordningen

Ny ordning for tidligere «Rektorpotten» fra høsten 2021 – Rektorpott-ordningen er lagt ned og nå erstattet med denne nye ordningen med navn «Støtte til studentfrivilligheten». I tillegg er den slått sammen med Tilgjengelighetspotten og Støtteordningen for arrangementer til internasjonale studenter.

Midlene skal bidra til sosial integrering av studenter. Mye av denne integreringen skjer gjennom studentfrivilligheten. Denne støtten skal gi studentfrivilligheten ved NTNU et mulighetsrom for å arrangere noe som ikke allerede er innenfor foreningens satte rammer. Søknadsfristene gir et handlingsrom for foreninger som velger nytt styre i studieår fremfor kalenderår.

Kriterier for tildeling av midler etter søknad

  • Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU.
  • Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-.
  • Støtte innvilges til arrangement som bidrar til sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter.
  • Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift.
  • Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Hva støttes ikke gjennom denne ordningen

  • Det gis primært ikke støtte til gjentakende arrangement. Dette da denne støtteordningen i hovedsak skal støtte opp under nye tiltak og videreutvikling.
  • Det gis ikke støtte til alkohol.

Hva vil prioriteres ved behandling av søknader

  • Ved behandling av søknaden til formålet med midlene være avgjørende. Midlene skal ikke subsidiere arrangement som har store inntekter, men være en støtteordning for å kunne avvikle arrangementet.
  • Hvor mye midler studentforeningen har på konto

Søknadsfrister

Søknadsfrister er en gang i semesteret, 1. mars (1. april for 2022 pga sammenslåingen) og 1. september.

 Søk om støtte

Behandlingstid etterstrebes å være på 3-4 uker.

Kontakt

Spørsmål eller kommentarer kan sendes på e-post til Nora-Marie Brattebø.