Wikier

Belysning

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Ditt behov for lys endrer seg med alderen. Arbeidsoppgaver, nedsatt syn og sykdom påvirker også hvilke krav det er aktuelt å stille til belysning på arbeidsplassen.

English version - Lighting

Arbeidsmiljø og lys

Lysforholdene på arbeidsplassen påvirker hvor sikkert og raskt du kan gjøre jobben. Belysning har også betydning for helse og trivsel.

Lysforholdene påvirkes av:

  • Allmennbelysning
  • Blending
  • Dagslys og utsyn
  • Fordeling av lys i rommet
  • Lysstyrke
  • Punktbelysning

Kontakt Bedriftshelsetjenesten hvis du har behov for bistand til å vurdere lysforholdene på arbeidsplassen.

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde

  • Hvordan er kravene til lys, dagslysforhold, utsyn, allmenbelysning og punktbelysning ivaretatt?
  • Har enheten personer (alder, sykdom, nedsatt syn) eller virksomhet (laboratorium, verksted) med spesielle behov for belysning?
  • Har enheten ansatte som opplever belysningen som ubehagelig (for lite, for mye, reflekser i PC skjerm, blending fra takarmatur)?

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 24. august 2015 - HMSR50 - ePhorte 2016/3901