Wikier

Standarder

En standard er et dokument som beskriver krav, spesifikasjoner, retningslinjer eller egenskaper som skal brukes konsekvent for å sikre at materialer, produkter, prosesser og tjenester er forsvarlige og tilpasset sitt bruk.

Er du ansatt ved NTNU og trenger standarder til undervisningsformål tilbyr biblioteket flere måter å finne standarder på, inkludert fullteksttilgang til aktive NS, NEK (IEC), ISO og NORSOK standarder.

Er du student og trenger tilgang tilbyr Standard.no et eget studentabonnement: Studentabonnement

Da studentabonnementet gjelder for ett år av gangen og vil utløpe 1. juli, gis det 50% rabatt ved å bruke koden «NTNU24» frem til 30. juni.

English version - Standards


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Finn NS, NEK, NORSOK og ISO-standarder

 Søk om tilgang til standard.no

Begrensninger ved tjenesten

  • Tilgang er forbeholdt NTNUs ansatte som bruker standarder til undervisningsformål.
  • Det er ikke mulig å laste ned standarder (man kan kun skrive ut).
  • Inneholder ikke tilbaketrukne standarder.

Se også

Finn standarder innen ulike fagfelt i bibliotekets samling av fagdatabaser.

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt NTNU Hjelp eller spør ditt lokale bibliotek.

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket