Wikier

Trening i arbeidstiden - spørsmål og svar

For ansatte ved NTNU. Spørsmål og svar om trening og fysisk aktivitet i arbeidstiden.

English version - Exercise during work hours

Trening i arbeidstida

NTNU ansatte kan trene 1 time i uka i arbeidstida. Hovedregelen er at dette skal være en fellesaktivitet, men det er mulig med individuell gjennomføring.

Se retningslinjen for trening i arbeidstiden ved NTNU (PDF)

Snakk med din nærmeste leder for ordning ved din enhet. For informasjon om treningstilbud, rabatter på treningssenter, bedriftsidrettslag o.l se trening og fysisk aktivitet for ansatte. 

Spørsmål og svar om trening i arbeidstida.

«1 time i uke»

Q  Kan jeg samle opp eller overføre timer?   Svar: Nei. Den ene timen du har pr uke kan kun avvikles den uken og det er ikke mulig å spare opp timer. 

Q Jeg sykler/går til og fra jobben hver dag. Kan jeg bruke timen "trening i arbeidstiden" på dette?  Svar: Nei, ordningen gjelder ikke for transport til og fra jobb. 

Q  MÅ jeg trene i arbeidstiden? Er det en obligatorisk ordning?  Svar: Nei. Ordningen er frivillig. 

Q  Er det mulig å dele opp timen slik at vi f.eks. går to turer i uken på 30 min? Svar: Ja. Så lenge dere holder dere innenfor en time totalt, er dette greit. Dette må avklares med leder.

«Fellestrening»

Q  Kan jeg bruke treningen til individuell trening? Svar: Hovedregelen er at dette skal være en fellesaktivitet, men det er mulig med individuell gjennomføring. Snakk med din nærmeste leder for ordningen ved din enhet. 

Q  Min enhet har fra før av pausegymnastikk - er dette det samme?  Svar: Nei. Tilbudet om trening og fysisk aktivitet i arbeidstida er IKKE det samme som pausegymnastikk og det er derfor fullt mulig for en enhet å ha både pausegymnastikk OG trening i arbeidstiden. Pausegymnastikk er et eget tilbud for å forebygge muskel- og skjelettplager i nakke, skulder og armer pga. ensformig arbeid (dataarbeid, lab arbeid, renhold mm.)

Q  Kan vi delta på både fellestrening og pausegym?  Svar: Ja

Q  Må man melde seg inn i SiT eller betale noe for å delta på fellestrening?  Svar: Nei - tilbudet er gratis for ansatte. 

Q  Kan jeg delta på fellestreningen når jeg ikke er så godt trent?  Svar: Styrketimen er lagt opp slik at du bestemmer selv hvor stor belastning du skal ha. Passer både for den trente og den utrente. Du konkurrerer kun mot deg selv!  

Diverse

Q  Hvilke treninger kan Gravide delta på?  Svar: Sterke ansatte: Ja, med litt tilpassing er dette en fin styrketrening for gravide.

Q  Dekkes ansatte av yrkesforsikringen når de er på trening i arbeidstiden? Svar: Nei. Yrkesskadeforsikring dekker kun skader som har skjedd på arbeidsstedet, i arbeid og i arbeidstiden. Trening regnes ikke som arbeid. ​Yrkesskadeforsikringen gjelder mao ikke ved trening i arbeidstiden, uavhengig av om det er organisert fellestrening eller ikke. Det er Statens Pensjonskasse som administrerer ordningen med yrkesskadeforsikring for ansatte i staten. Les mer om forsikring ved NTNU.


Relaterte sider

Kontakt

Spørsmål om trening og fysisk aktivitet ved NTNU rettes til HMS-seksjonen ved Tina Hagen.

Sist endret 18.09.2019

Child Pages (3)

  • Felles treningstimer for ansatte i Trondheim

    Her finner du informasjon om felles treningstimer for ansatte ved NTNU i Trondheim. Felles treningstimer starter igjen mandag 9. januar! English version - Fitness classes for employees at NTNU in...

  • Trening for ansatte NTNU i Gjøvik

    For ansatte i Gjøvik. English version: Fitness initiatives for employees in Gjøvik Se også samleside om trening for ansatte eller ofte stilte spørsmål om trening i arbeidstiden. Den ene timen du...

  • Trening for ansatte NTNU i Ålesund

    English version - Fitness initiatives for employees in Ålesund Se samleside om trening for ansatte eller ofte stilte spørsmål om trening i arbeidstiden. Innholdsfortegnelse [-] * Trening for...