Wikier

Pausegymnastikk

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Forebygg muskel- og skjelettplager og øk trivselen på jobb med pausegymnastikk. Her får du hjelp til å komme i gang. Se også temaside om trening og fysisk aktivite

English version - Workplace stretches

Slik går du fram for å begynne med pausegymnastikk:

  • Lodd stemningen – er det interesse blant kollegene dine?
  • Klarer med leder/ HMS-kordinator at dere kan ha pausegymnastikk i arbeidstiden.
  • Dere trenger en fast plass å være og et fast tidspunkt i cirka 10 minutter.
  • Hyppigheten bør være 3 eller 5 dager per uke.
  • 2 frivillige personer i avdelingen bør ha ansvar for den praktiske gjennomføringen og være pausegyminstruktører.

Øvelser du kan gjøre selv

Her er noen gode øvelser du kan gjøre selv (pdf).

Kontakt

Tina Hagen, bedriftsfysioterapeut