Wikier

Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler

Alt innhold om Rutine for lønnsmedarbeidere

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Rutine for behandling av ELKOM-avtaler

Steg 1.1. - Registrere ny avtale

ELKOM-tjenester med skriftlig avtale og privat bruk registreres med fast beløp (fordelen) som inngår i forskuddstrekkgrunnlaget ved lønnsutbetalingen. Endelig avregning av skattetrekkgrunnlaget blir foretatt på november (evt. desember)-lønn.

Obs! Tilgangsdato må registreres innen kalenderåret. Kontakt tjenestesenteret ved tilgang før 1.1.

Utførende: HR-medarbeider

Steg 1.2 - Registrere nytt NTNU-abonnement

Utførende: IT-avdelingen

Mobiltelefoner og abonnement bestilles via NTNU Hjelp.

Se også retningslinjer for kjøp av mobiltelefon.

Steg 2 Avgang eller endring i avtale

Utførende: HR-medarbeider

Endring/Avgang av avtale for fast tillegg (fordel) registreres i lønnssystemet. Obs! Tilgangsdato må være innen kalenderåret.

Ved endring i avtalen (for eksempel ved nytt koststed eller delprosjektnummer) som omfatter abonnementet, sendes melding til innkjøper for registrering i Unit4.

Steg 3 Mobilnummer - endring/opphør

Utfører: IT-avdelingen

Når ansatte bestiller et nytt mobilabonnement kan de enten overføre sitt gamle, private mobilnummer eller få et nytt mobilnummer. Les mer i rutinen Bestille eller endre mobilabonnement.

Dersom den ansatte slutter, eller av andre årsaker ikke lenger skal ha mobilutgiftene dekt av NTNU, og ønsker å beholde mobilnummeret sitt, må nummerets juridiske eierskap endres fra NTNU til ny bedrift/operatør eller til den ansatte privat.

Bestilling av eierskifte skal gjøres av den som skal overta nummeret. Dette gjøres gjennom Telias nettside, enten digitalt med BankID-pålogging eller manuelt ved bruk av eierskifteskjema: https://www.telia.no/mitt-abonnement/bytte-eier/

Merk at dersom den ansatte fremover skal få mobilutgiftene dekt av en ny arbeidsgiver, er det enklest dersom ny arbeidsgiver innhenter samtykke til endring av juridisk eierskap direkte fra NTNU.

Dersom du har spørsmål om endring eller opphør av mobilnummer, eller det er behov for å gjennomføre manuelt eierskifte av et mobilnummer, ta kontakt med IT-avdelingen i NTNU Hjelp.

Steg 4 Avregning - innberetning og skatt

Avregning for skattegrunnlaget blir foretatt på november (evt. desember)-lønn for perioden 12 mnd. (sept forrige år - sept i år).

Utførende: Attestant variabel lønn og reiseregninger

Kontroll og oppfølging utføres på grunnlag av tilsendt regneark med forklaring til hva som skal kontrolleres fra Seksjon for økonomitjenester/Lønn.

Retningslinjer

Tjenestetelefon og andre elektroniske tjenester (ELKOM)

Kontakt

Ved spørsmål om avtale, kontakt din HR-medarbeider.

Ved spørsmål om mobiltelefon eller abonnement, ta kontakt med IT-avdelingen i NTNU Hjelp.

Skatt og innrapportering: Tjenestesenteret

Faktura: Lokal innkjøper

For generelle spørsmål, kontakt Tjenestesenteret.