Wikier

Nemnd for studentsaker

(Videresendt fra Klagenemnda)

NTNUs nemnd for studentsaker het tidligere Klagenemnda.


Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og andre saker for studentene. Nemnda behandler blant annet klager på formelle feil, samt saker vedrørende mistanke om juks, saker om utestenging, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

In English - Appeals Committee

Mer om begrunnelse og klage | Oversende sak til nemnda for studentsaker

Nemndas mandat

Nemndas mandat følger av universitets- og høyskolelovens (uhl.) bestemmelser på de enkelte saksområder:

Medlemmer

Nemnda består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Nemndas eksterne leder fyller de lovbestemte kravene for lagdommere. To av medlemmene er vitenskapelig ansatte ved NTNU og to er studenter ved NTNU.

MedlemPersonlig varamedlem
Fylkesnemndsleder Børge Tronvold (leder)Seksjonssjef Robert Envik (nestleder)
Professor Ivar Ståle ErtesvågUniversitetslektor Bente Alm
Universitetslektor Wenche Natland DahlenUniversitetslektor Karen Mari P. Bjerkvold
Student Marianne Skarpen (til 31.12.2023)Student Leander Prag Sømme (til 31.12.2023)
Student Ola Tollnes Lydersen (til 30.06.2023)Student Stig Erlend Almåsbak (til 30.06.2023)

Sekretariat

Nemndas sekretariat består av Trine Gjerstad og Marie Sundstrøm fra HR- og HMS-avdelingen. De har ansvar for å drifte nemnda, samt drive saksforberedelse og skrive vedtakene.

Møtedatoer våren 2023

 • 18. januar
 • 8. februar
 • 1. mars
 • 22. mars
 • 19. april
 • 10. mai
 • 31. mai
 • 14. juni

Årsrapport

Lov- og regelverk

Se også

Kontakt

 • For spørsmål om klagebehandling på fakultetsnivå, ta kontakt med det aktuelle fakultet
 • For spørsmål vedrørende saker om juks, kontakt seniorrådgiver Anne-Marie Snekvik eller seniorrådgiver Ragnar Veien Tundal.
 • For spørsmål vedrørende klagesaker, tidspunkt for møter i klagenemnda eller andre henvendelser, sendes på epost til nemnda.

Child Pages (1)

 • Oversende sak til nemnda for studentsaker

  Denne siden er en veileder for deg som ansatt, om hvordan du skal oversende sak til NTNUs nemnd for studentsaker. Ser du etter noe annet? NTNUs nemnd for studentsaker| Mer om begrunnelse og klage...