Wikier

Juridisk bistand

For ansatte som trenger juridisk bistand fra Avdeling for virksomhetsstyring.

English version

Hva kan du få hjelp til?

Juristene i Avdeling for virksomhetsstyring kan bistå med NTNU-relaterte spørsmål innen disse rettsområder:

 • ekstern finansiering og tilgrensende rettsområder 
 • eiendom 
 • intellektuelle rettigheter/opphavsrett for ansatte (IPR) (IPR relatert til studier eller studieaktivitet faller utenfor)
 • forvaltningsrett
 • innsynsbegjæringer
 • personvern/GDPR (kontrakter og problemstillinger på systemnivå)
 • NTNUs styrings- og delegasjonsreglement

Henvendelser om andre rettsområder

Kontakt juristene

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til juridisk@virksomhet.ntnu.no 

Dette må være med i henvendelsen din

 1. For kontrakter: Opplys om kontrakten bygger på en mal, ev. hvilken mal og hvilke endringer som ev. er gjort ift. opprinnelig mal
 2. Andre saker: 
  1. Beskrivelse av hva saken gjelder.
  2. Hva trenger du hjelp til.
  3. Legg ved relevante dokumenter som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.
  4. sensitive og taushetsbelagte personopplysninger må ikke vedlegges. Hvis det er nødvendig for saken, må disse krypteres.

Den enkelte jurist kan kontaktes i saker som er under behandling. 

Saksbehandlingstid

Juristene mottar mange henvendelser. Disse behandles i utgangspunktet henvendelsene i rekkefølgen de kommer inn. Juristene bistår mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din. 

Nyttige lenker