Wikier

Juridisk bistand

Juristene ved Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring bistår alle ansatte ved NTNU med juridiske spørsmål.

English version

Hva kan du få hjelp til?

Juristene i Avdeling for virksomhetsstyring kan bistå med NTNU-relaterte spørsmål innen disse områdene:

 • Intellektuelle rettigheter/opphavsrett for ansatte (IPR) (IPR relatert til studier eller studieaktivitet faller utenfor)
 • Ekstern finansiering av forskning
 • Eiendomsrett, herunder entereprise, utleie, kjøp, salg, tomtefeste, mv.
 • Forvaltningsrett
 • Innsynsbegjæringer
 • Erstatningsrett
 • NTNUs styrings- og delegasjonsreglement
 • Personvern/GDPR (kontrakter og problemstillinger på systemnivå)

Henvendelser om andre juridiske spørsmål

 • Personalspørsmål, saker om sidegjøremål og utreise for NTNUs ansatte. Kontakt HR- og HMS-avdelingen.
 • Studierelaterte spørsmål. Kontakt Avdeling for utdanningskvalitet.
 • Spørsmål relatert til innkjøp/anskaffelser herunder reklamasjon. Kontakt Økonomiavdelingen.
 • Spørsmål om forskningsdata, kontakt Research Data via NTNU hjelp
 • Spørsmål om personvern i nettbasert undervisning, kontakt NTNU hjelp
 • Spørsmål knyttet til private saker/anliggende behandles ikke. Ta eventuelt kontakt med offentlig førstelinjetjeneste eller privat rettshjelp

Hvordan kontakte juristene

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til juridisk@virksomhet.ntnu.no

Den enkelte jurist kan kontaktes i saker som er under behandling. 

Dette må være med i henvendelsen din

 1. Beskrivelse av hva saken gjelder.
 2. Hva du trenger bistand med.
 3. Legg ved relevante dokumenter, som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.
 4. For kontrakter: Opplys om kontrakten bygger på en mal, ev. hvilken mal og hvilke endringer som er gjort.
 5. Opplys om saken eller kontrakten har vært innom juristene tidligere, samt hvem som har bistått.
 6. Sensitive og taushetsbelagte personopplysninger må ikke vedlegges. Hvis det er nødvendig for saken, må disse krypteres.

Saksbehandlingstid

Juristene mottar mange henvendelser. Henvendelsene behandles i utgangspunktet i den rekkefølgen de kommer inn. Juristene bistår mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din.

Nyttige lenker

Er du student?

Er du student og ønsker juridisk bistand knyttet til studiesituasjon? Da kan du ta kontakt med studentombudet ved NTNU for en konfidensiell og uforpliktende prat.