Wikier

Kvalitetssikring...

Evaluere semester på medisinstudiet

Medisinstudiet har 9 emner på 30 eller 60 studiepoeng. Et emne avsluttes med eksamen eller annen ordning for godkjenning. Her finner du roller og oppgaver knyttet til kvalitetssikring av emne ved MH. English: Evaluating a semester in medical studies.

Roller og ansvar

Studenter

Medisinstudentene har de samme oppgavene som andre studenter ved NTNU og finner informasjon på siden om studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning

Undervisningsenheter (UE)

UE skal utarbeide en samlet rapport årlig om den undervisningen de har på medisinstudiet. På medisinstudiet ved NTNU er det UE som står for undervisningen og som leverer eksamensoppgaver. Rapportene fra UE blir bakgrunnsdata for emneevalueringen som emneansvarlig skriver, og vil også gi nyttig informasjon til instituttets kvalitetsmelding. Den gir også tilbakemelding til studieprogramleder som kan bidra til å utvikle læringsmijø og faglig og pedagogisk kvalitet i medisinstudiet

UE ledere, emneledere, nestledere undervisning (evt instituttledere) og studiekonsulenter medisin har tilgang på Teams for UE Rapporter.

Emneansvarlig skal:

Evalueringen blir automatisk tilgjengelig for studieprogramleder i KASPER. Evalueringen må sendes separat til instituttleder.

Instituttlederne har personalansvaret for emneansvarlige og for ansatte tilknyttet undervisningsenhetene. Dette innebærer at instituttleder er ansvarlig for at evalueringen som skal gjøres av undervisningsenhetene og av emneansvarlige blir gjennomført, og at evalueringene foreligger i henhold til frist.

Oppfølging av emnevalueringene i medisinstudiet er et samspill hvor studieprogramleder har det faglige ansvaret og instituttlederne arbeidsgiveransvaret.

Se også

Kontakt

Kontakt medisinstudiet@mh.ntnu.no ved spørsmål

5160 Visninger