Wikier

Tjenester og...

Universell utforming av digitale læringsressurser

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos studenter, inkludert de med nedsatt funksjonsevne. Når du lager noe som er universelt utformet, når du alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

English version: Universal design of digital learning resources

Om universell utforming av digitale læringsressurser

Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger (IKT) i utdanningen er svært viktig for at alle skal kunne gjennomføre studier. I følge Lov om likestilling og forbud mot diskriminering må alle nye nettløsninger rettet mot studenter være universelt utformet. Loven berører digitale læremidler som nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, presentasjoner, digital eksamen og apper.

Hva innebærer universell utforming for deg som underviser?

Du som underviser må sørge for at digitale læringsressurser er universelt utformet, og under kan du lære mer om hvordan du kan gjøre dette:

Andre ressurser

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

www.universell.no

Høgskolen i Innlandet har laget et kurs om universell utforming. Estimert tidsbruk er 2 timer. KOMMER

Child Pages (5)

 • Blackboard Ally

  Blackboard Ally er et verktøy som sjekker automatisk om emnemateriell er universell utformet etter standardene i WCAG2.0. Det gir veiledning til undervisere og emneadministratorer om hvordan de kan...

 • Blackboard Ally - for studenter

  Innholdsfortegnelse [-] Alternative formater tilgjennelig i Ally Hvordan laste ned alternative format? Vil du vite mer? Kontakt English version: Blackboard Ally - for students Blackboard Ally er et...

 • Universell utforming av dokumenter

  Her kan du lese om hvordan du kan utforme dokumenter på en god måte. English version - Universial design of documents Innholdsfortegnelse [-] Overskrifter Bilder Tabeller og lister Kontroller...

 • Universell utforming av presentasjoner og lysbilder

  Innholdsfortegnelse [-] Kravene til universell utforming av presentasjoner Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint: Microsoft Office 10 og Office 365 Tilgjengelige maler Når presentasjonen er...

 • Universell utforming av videoer

  English version: Universal design of videos For undervisere som produserer egne videoer til bruk i asynkron undervisning er det i hovedsak tre punkter som man må forholde seg til. De er:...