Wikier

Universell...

Universell utforming av videoer

English version: Universal design of videos

For undervisere som produserer egne videoer til bruk i asynkron undervisning er det i hovedsak tre punkter som man må forholde seg til. De er:

Videoer som er obligatorisk læremateriell i et fag skal oppfylle alle disse kravene, med så god kvalitet som mulig. Målet med disse tre grepene er å sikre at informasjonen som formidles i videoen blitt formidlet både gjennom bilde og lyd til enhver tid.

Teksting

Flere av NTNUs plattformer for avspilling av video har muligheter for underteksting. Direkte i Panopto er det mulighet for å legge til teksting. Se denne veiledningen for å legge til teksting.

Dette er automatisk teksting, så det kan være behov for å gå inn å rette på tegnsetting og enkelte faguttrykk i etterkant. God teksting fungerer kvalitetshevende på læringsvideoer, og gjør samtidig at videoer kan sees uten hodetelefoner på for eksempel bussen, på lesesalen eller andre steder.

Synstolking

Formålet med synstolking er å formidle den visuelle informasjon i en video også gjennom lyd. I tradisjonell forstand er synstolking et ekstra lydspor med en fortellerstemmer som nøkternt beskriver handlingen i de delen av videoen som ikke inneholder tale.

I integrert synstolkning:

  • Les all teksten på slidene dine høyt
  • Beskriv bilder og grafer du bruker i presentasjonen din med ord
  • Ikke bruk stedsbetingete ord som her, der, det du ser der borte osv.

Les mer om syntolking av video

Bruk av grafikk

I retningslinjene for universell utforming av nettsider ligger det krav til bruk av grafikk, disse gjelder også for video. Kort oppsummert er kravene:

  • Unngå fargekontraster som formidler viktig informasjon for eksempel i en tabell, fargekontraster som er problematiske kan være grønn/rød, lilla/gul med flere.
  • Husk store nok fonter på tekst som er brent inn i videoen. Her bør det tas høyde for at videoen også skal kunne sees på mobil.
  • Sterk nok kontrast for skrift mot bakgrunn. Sterkest kontrast oppnår man med hvit tekst mot svart bakgrunn, eller svart tekst mot hvit bakgrunn. Hvit tekst mot gul bakgrunn for eksempel gir dårlig lesbarhet.

Andre faktorer som påvirker tilgjengelighet

God kvalitet på både lyd og bilde, gjør innholdet mer tilgjengelig. Det kan også være lurt å tenke på den verbale framføringen - om den er artikulert nok, på tonefall og tempo for å nevne noe. Mange av reglene for universell utforming samsvarer med god design av læringsvideoer generelt.

På Universell sin nettsider kan man finne mer informasjon om temaet: www.universell.no

Child Pages (1)

  • Synstolking av video

    Synstolkning kan beskrives som formidling av visuelt innhold i en video som ikke allerede blir presentert som lyd. Kravet til synstolking av forhåndsinnspilte medier i offentlig sektor trer i kraft...