Wikier

Tjenester og...

Teksting av video

Teksting av video er et krav i tråd med gjeldende regelverk for universell utforming. På NTNU har vi flere verktøy som kan forenkle teksting av videoer.

English version: Captioning videos

Automatisk teksting i Panopto

NTNUs videoplattform Panopto har automatisk teksting innebygd i plattformen. Kvaliteten på tekstingen blir gradvis bedre, og fungerer i dag ganske godt på øst-norsk og dialekter tilnærmet bokmål. På engelsk fungerer det svært godt. Det er enkelt å slå på teksting på egne videoer i plattformen.

Dette er den enkleste måten å legge til teksting av video, men man må være oppmerksom på at på norske dialekter er det behov for å rette opp en god del av tekstingen.

Les mer om hvordan man kan legge til automatisk teksting i Panopto.

Tale til tekst

Tale til tekst er en NTNU-utviklet tjeneste for automatisk transkribering ved bruk av kunstig intelligens. Det er en tjeneste for automatisk transkribering ved bruk av Whisper fra OpenAi. Whisper gjenkjenner 98 forskjellige språk, deriblant norsk og engelsk. Du kan enten transkribere tekst i samme språk eller oversette til engelsk.

Tale til tekst kan brukes til å transkribere alle typer lyd- og videofiler, for eksempel lydopptak, opptak fra Zoom eller Panopto.

Les mer om det og hvordan å ta det i bruk på siden Tale til tekst.

Teksting gjennom UiOs Autotekst

NTNU har også tilgang til UiOs tekstetjeneste Autotekst. Logg inn via Feide. Denne er nå tilgjengelig og gir svært gode resultater på norsk. NTNU har avtale på denne tjeneste frem til våren 2024.

Tjenesten kjører som en applikasjon i nettleseren og man kan laste ned underteksting i srt-format som kan publiseres på aktuelle plattformer. Tjenesten er i pilot og har for tiden ingen kostnad for NTNU-ansatte.

Denne tjenesten gir god kvalitet på tekstingen, og om du laster opp .srt-filen til Panopto kan du redigere feilene som måtte oppstå.

Manuell teksting gjennom Amberscript

NTNU har en midlertidig avtale med Amberscript om manuell teksting av videoer.

Dette har en kostnad og det er ikke ubegrenset med midler tilgjengelig til dette.

Seksjon for læringsstøtte administrer tjenesten og manuell teksting har i dag en kostnad på ca. 42,- per minutt (pr 1.5.23)

Ressurser

Kontakt

Dersom du har spørsmål om teksting eller ønsker å vite mer om Amberscript tjenesten og få tilgang ta kontakt på NTNU Hjelp til Seksjon for læringsstøtte.

Child Pages (1)

  • Tale til tekst

    Tale til tekst er en NTNU-utviklet tjeneste for automatisk transkribering av åpne og interne data ved bruk av kunstig intelligens. På denne siden finner du informasjon om hva du kan bruke tjenesten...