Wikier

Tekniske og administrative ressurser ved IKJ

På denne siden vil du finne informasjon om tekniske og administrative ressurser ved Institutt for kjemi (IKJ).

English version: Technical and administrative resources at IKJ

Viktige kontaktpersoner

Stilling/RolleKontaktperson
InstituttlederHallstein Hemmer
HMS-koordinatorMelanie Siah
Teknisk lederJon Erik Aaseng
VerneombudSusana Villa Gonzalez
Vara-verneombud Marit Syversveen
Gass-koordinatorRoger Aarvik
Kontaktperson for farlig avfallRoger Aarvik
Lokal strålevernskoordinator (vara) Melanie Siah (Marit Syversveen)
Lokal stoffkartotekkontaktRoger Aarvik
KontorsjefPeder Kristian Brenne
StudiekonsulentAina Sæterli og Anacleta Venturin Andersen
PhD-konsulent Lise Skorstad
HR-konsulentMarie Kristiansen
ProsjektøkonomLena Therese Johansen

Instrumenter, utstyr og analyser

IKJ har et lokalt bestillingssystem, som gir oversikt over tilgjengelige instrumenter ved IKJ. Kontakt Julie Asmussen for å lage en ny bruker. Her finner du kontaktinformasjon for tekniske ansatte som kan hjelpe med forskjellige instrumentgrupper ved IKJ.

Instrument/utstyr/analyseKontaktperson
Kromatografi (HPLC, GC, GC-MS)Julie Asmussen
ICP-MS Anica Simic og Kyyas Seyitmuhammedov
Massespektrometri LaboratorieSusana Villa Gonzalez
NMR LaboratorieTorun Margareta Melø (IBT)
Spektroskopi (FTIR, UV-VIS), GPC, Karl Fischer titratorBicheng Gao
pH-metere, vekter, vannrenseanleggMarit Syversveen

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Nyttige lenker

HMS for ansatte ved NTNU (relevant også for masterstudenter)

HMS ved NV fakultetet

HMS retningslinjer

Arealer og adgangskontroll

Her er en oversikt over IKJ sine arealer: kart (under oppdatering).

For tilgang til kontorer, lesesaler og korridorer, ta kontakt med Jon Erik Aaseng.

For tilgang til laboratoriene, se informasjon i neste seksjon og kontakt med Melanie Siah ved spørsmål.

Tilgang til laboratoriene ved IKJ (masterstudenter og ansatte)

Første gang du skal begynne å jobbe på IKJ sine laboratorier, må du gjøre følgende:

 1. Gjennomføre NV sitt HMS-kurs HMS0003 (for masterstudenter). Ansatte skal ha HMS-kurs så snart som mulig og hvert tredje år men det er ikke et krav for å begynne med labarbeid.
 2. Fyll ut Application form for access to laboratories at IKJ, som inkluderer følgende:
  1. Gjennomføring av et lokalt, digitalt HMS-kurs ved IKJ (ta kontakt med HMS-koordinatoren Melanie Siah).
  2. Omvisning av felleslagrer og avfallsrommet.
  3. Idenfisering av nødvendig instrumentopplæring (se Instrumenter, utstyr og analyser).
  4. Skriv en risikovurdering og send den til HMS-koordinatoren (excel-ark eller Risk Manager-nummer). Dette må gjøres innen 3 uker fra du leverer dette skjemaet, men det er anbefalt å utføre risikovurderingen din så tidlig som mulig.
  5. Omvisning av din laboratorie og trening i lokale regler.
 3. Lever skjemaet til HMS-koordinator og si fra om du trenger nøkkel for fellesrommene. Du vil få korttilgang til laboratoriene etter skjemaet er mottatt. Du kan da begynne å jobbe på laboratorie og utføre forsøk som du har skrevet og sendt inn en Sikker Jobb Analyse for (se punkt 3 under Rutiner for laboratoriearbeid under).

Rutiner for laboratoriearbeid

Du må følge rutinene beskrevet i dette avsnittet til enhver tid du jobber på laboratorie ved IKJ. Du vil få detaljert informasjon om disse punktene gjennom den lokale HMS-opplæringen som du skal få ved IKJ.

 1. Les sikkerhetsdatabladet (SDS) for alle kjemikalier du kommer til å bruke (Stoffkartoteket, eller nettsiden til leverandør).
 2. Skriv en Sikker Jobb Analyse (NO)/(ENG) for alle nye reaksjoner eller aktiviteter på laboratoriet og, før du begynner med arbeidet, send den til HMS-koordinatoren (med veileder på CC hvis du er en masterstudent).
 3. Merk kjemikalier som du har bestilt med klistermerker i årets farge. Fargene for de siste årene er: gul (2019), blå (2020), lilla (2021), lysegrønn (2022), oransje (2023). Uoriginale beholdere og dine produkter må også være forsvarlig merket etter lokale regler.
 4. Merk egenlagde kjemikalier på en forsvarlig måte med kjemikalienavn (og helst struktur), mengde, dato, og ditt navn, og lag informasjonsdatablad for alle nye produkter. Disse informasjonsdatabladene skal lagres i perm på laboratoriet.
 5. Delta i ryddeuker to ganger i året og ta særlig ansvar for kjemikalier du har bestilt.
 6. Avhend avfallet ditt på en forsvarlig måte (ta kontakt med romansvarlig eller kontaktperson for farlig avfall ved spørsmål).
 7. Rapporter hendelser eller tilstand som kan skade eller har skadet mennesker, utstyr eller miljøet via avvikssystemet. Spør HMS-koordinatoren om du er usikker på om en hendelse eller tilstand bør rapporteres.

Relaterte dokumenter

Retningslinje for HMS-opplæring til ansatte og studenter

Retningslinje for Ryddedag

Retningslinje for årsmerking av kjemikalier

Lokal retningslinje for merking og registrering av egenlagde produkter ved IKJ

Retningslinje for utdeling av kjemikalier og utstyr til eksterne

Organisering av HMS-oppgaver ved IKJ

Mal for informasjonsblad for nye produkter

Bestilling av kjemikalier eller utstyr

Hvis du har spørsmål angående bestilling av kjemikalier eller utstyr, ta kontakt med Roger Aarvik. For å bestille kjemikalier må du:

 1. Les sikkerhetsdatabladet for kjemikaliet og vurdere risikoene ved å bruke det i ditt arbeid. Vurderer om farlige kjemikalier kan substitueres (særlig kjemikalier med faresetninger H340/H341, H350/H351 or H350i, eller blyinnholdede stoffer) for tryggere alternativer.
 2. NYTT FRA HØSTEN 2022: Fyll ut NTNUs behovsskjema. Fakultet/enhet: NV-fakultetet, Type bestiling/enhet: IKJ fagbestiller. Du må velge "Ja" for "Er kjemikalier en del av bestillingen?" og fylle ut artikkelnr, CAS-nr og underlokasjon i stoffkartoteket (f.eks. Kjøleskap (D2-102)), og trykke på "Sjekk CAS". Dette må du gjøre for alle kjemikalier du skal bestille. CAS-nummeret blir da sjekket mot NTNUs interne lister for kjemikalier og gasser som utløser spesielle tiltak. Dette er nyttig for deg som skal jobbe med stoffet, fagbestiller og HMS-koordinator. Du må også fylle inn K-sted og prosjekt- eller analysenummer, så ha disse klare før du bestiller.
 3. Når du mottar kjemikaliet, husk å merke det med et klistermerke i årets farge (se over under Rutiner for laboratoriearbeid).

Mottak av gjester ved IKJ

Hvis du skal ha besøk av en gjest, skal instituttet ha informasjon om gjesten i forkant av besøket.

Rutinen er veldig enkel; gi beskjed til HR Marie Kristiansen på epost om besøket så tidlig som mulig (senest 2 uker før) med følgende informasjon:

 • Navn, kontaktinformasjon og nasjonalitet
 • Formål med oppholdet
 • Varighet på oppholdet

Det er særlig to grunner til at det er viktig å følge denne rutinen:

 1. Norsk eksportkontroll krever at NTNU gjør alle nødvendige vurderingeri forkant av alle våre besøk; og
 2. Instituttet ønsker å sikre en god mottakelse for alle våre gjester.

Se mer om Mottak av gjest på campus.

For spørsmål, kontakt HR Marie Kristiansen

IT

Generelle IT henvendelser: Orakel Support Services

Utlån av PC, framviser og annet IT-utstyr: Thuat Trinh

Wiki-ansvarlig: Melanie Siah