Wikier

NTNU Sak...

Støttemateriale til NTNU Sak

(Videresendt fra Støttemateriale til ServiceNow)

Ett av prosjektets leveranser er konkret innhold som skal på plass i det nye saksbehandlingsverktøyet. Mye av dette finnes allerede og vil kunne gjenbrukes, men vi må sikre at det er i anvendelige formater som er mulig å flytte inn i nytt system. For enkelte av saksprosessene er systembyttet en god anledning til å fornye dette innholdet.

Introduksjon til innholdsproduksjon

De fire første saksprosessene – Innsyn, Styre, Råd og Utvalg (SRU), Godkjenning av utdanning og Kompetanseopprykk – samt Generell saksbehandling er de første som begynner å produsere innhold til nytt system. De fokuserer i hovedsak på tre typer innhold: Kunnskapsartikler, Lenkeregister og Standardtekster til maler. For å gjøre deres jobb enklere har prosjektet laget en samlet oversikt over hvordan dette gjøres, i tillegg til de utfyllende forklaringene og eksemplene for det fulle støttematerialet. Den er tilgjengelig som:

Ulike typer innhold som skal inn i nytt system

Støttemateriale til ServiceNow, illustrert gjennom ulike områder det inkluderer

Foto: NTNU Sak Brukerstøtte (stor versjon)

Prosjektet bruker begrepet støttemateriale som en samlebetegnelse for alt innhold i systemet som bidrar til å gjennomføre saksbehandling. Det inkluderer kunnskapsartikler og -baser, relevante lenker til lovverk, forskrifter, nasjonale veiledninger, NTNUs reglement og NTNUs rutiner, maler og standardtekster, brukerveiledninger, skjema og hjelpetekster, samt søk og filter. I tillegg skal opplæringsmateriell være tilgjengelig for bruk og gjenbruk.

Utarbeidelsen av dette er i utgangspunktet delt mellom NTNU Sak, UH Sak og leverandør, men vi gjør det meste arbeidet selv ved NTNU nå. Selv om mye av dette materialet er selvstendig er det også overlappende, og det er viktig å forstå at det vil opprettes for og anvendes på ulike nivåer for saksbehandling og saksprosesser. I samarbeidet mellom prosjektet, enhetene og de ulike fagområdene med fagspesialister, er det et fokus på å sikre et minimumsnivå for prosessene som leveres til innføringen. Det betyr at de standardiserte fellestjenestene – Kompetanseopprykk, Godkjenning av utdanning, Innsyn, Styre, Råd og Utvalg (SRU) og Basis saksbehandling – vil følges opp tettest først.

Kunnskapsartikler og -baser

Dette er et kjent begrep for mange, særlig fra NTNU Hjelp. Tilsvarende er det i ServiceNow støtte for kunnskapsstyring i bred forstand, gjennom artikler organisert i baser. Kort forklart er en kunnskapsartikkel en brukerveiledning for faglig gjennomføring av en saksprosess, altså en forklaring av hvordan og hvorfor saken behandles på denne måten.

Det er mulig at fagområdene kan organisere kunnskapsartikler i hver sin kunnskapsbase, slik at de selv forvalter informasjonen tilknyttet sin saksprosess. Det gir muligheter for at ulike prosesser har ulike sjekklister og at kunnskapsartiklene kan knyttes til ulike nivåer i systemet.

Lenkeregister

Lenker til eksterne ressurser vil i systemet forekomme ved siden av kunnskapsartiklene, og selvstendige peke til eksterne ressurser. Det kan være til lovverk, forskrifter, nasjonale veiledninger, NTNUs reglement eller rutiner.

Mange lenker kan knyttes til samme prosess og gjenbrukes på ulike nivåer i systemet, men det blir særlig viktig at lenkene går til et dokument eller en nettside som er autentisk. Tittel, opphav og gyldighet for innholdet er må være tydelig.

Maler og standardtekster

NTNU har i dag mange maler i ePhorte, men også for Word, PowerPoint og annen programvare. Mange av malene som brukes til saksbehandling i dag skal videreføres, men det totale antallet vil reduseres. Det er også nødvendig å presisere at en mal er definisjonen på hvordan et dokument – fysisk og digitalt – er utformet, med topptekst, bunntekst og metadata. Der er det og vil det være svært få variasjoner.

Standardtekster er derimot innholdet i dokumentet, og ofte spesifikt for saksprosessen eller dokumenttypen, og varierer etter hvilken type informasjon som sendes ut. Det jobbes med å finne en egnet løsning for at maler og standardtekster kan forvaltes separat, slik at fagområdene selv kan styre hvordan innholdet i standardtekster utformes.

Brukerveiledninger

I tillegg til verktøyopplæring vil også mye funksjonalitet i systemet forklares gjennom brukerveiledninger, som vil være tilgjengelig som kunnskapsartikler.

Skjema og hjelpetekster

Det første kontaktpunktet for brukerrettede tjenester er ofte et skjema. I det nye verktøyet blir det kortere vei fra skjema til at en sak opprettes, og enklere å samle inn riktig informasjon enn i dagens verktøy. Utvikling av kvaliteten i et skjema – hvordan det er utformet, hvilke felt som benyttes og hvilke støtte som er tilgjengelig i form av hjelpetekster og forklaringer – er i større grad mulig i ServiceNow enn nåværende verktøy. Mye annet innhold kan også knyttes til spesifikke skjema, slik at bruker får støtte til det de gjør, der de er i systemet. For eksempel vil dette forenkle utfyllingen av skjema.

Søk og filter

Nytt system leveres med forhåndsdefinerte søk for en rekke bruksområder, men gjør det også enkelt å lage egne søk og filtre selv. Dette er likt dagens system, men med flere muligheter for hvordan de opprettes og deles mellom brukere. For å gjøre det enklest mulig å finne igjen spesifikke saker på tvers av nivå og arbeidsområder kan NTNU velge å gjøre dette arbeidet selv, og vi jobber med å avdekke mulighetene og begrensningene som ligger i systemet.

Opplæring

Både fra leverandør, UH Sak og NTNU Sak vil det komme opplæringsmateriell, inkludert brukerveiledninger, kursmateriale, videoer som viser verktøyet, eLæring for støtte til bruk av verktøyet, samt teknisk dokumentasjon. Noe av dette er allerede publisert på Innsida, og mer vil komme etter hvert som det ferdigstilles for bruk.

1705 Visninger
Tagger
ntnu sak