Wikier

Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera

Bruk av Ouriginal i Inspera Assessment for ansatte.

English version - Plagiarism control - Using Ouriginal in Inspera

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med plagiering | Sider merket med eksamen

Inspera Assessment er integrert med plagiatkontroll-tjenesten Ouriginal. En vil ha valget om plagiatkontroll både på oppgaver og eksamener. Plagiatkontroll er alltid bestilt for innleveringsoppgaver/hjemmeeksamen, og denne innstillingen settes av administrativt hovedansvarlig ved institutt. Sensor vil da få presentert resultatene fra plagiatkontrollen i Vurdering.

Resultatene fra plagiatkontroll presenteres som prosenter som angir hvor mye av kandidatens svar som forekommer i andre kilder. Rapporten inneholder også lenker til de eksterne kildene. Tekst som finnes i andre kilder vises i oransje.

Vær oppmerksom på at det genereres separate plagiatrapporter for hver enkelt oppgave i en besvarelse.

Støttede filtyper

.doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .pages. Maksimal filstørrelse er 20 MB.

Hvordan fungerer Ouriginal i Inspera?

Emnets administrativt ansvarlige aktiverer plagiatkontroll i prøvens oppsett.

Nytt vurderingsverktøy (Vurdering 2.0)

I Vurdering 2.0 får du et overblikk over treffprosent i plagiatkontrollen i kolonnen "Plagiatkontroll" i menyvalget Oversikt.

Går du til menyvalget Vurdering, kan du hente frem plagiatrapporten ved å klikke på fanen "Plagiatkontroll".

Gammelt vurderingsverktøy

Som sensor vil du da få opp plagiatkontrollens score i fanen "Plagiatkontroll" når du klikker deg inn på en kandidats besvarelse fra kandidatoversikten.

Klikk først på kandidatnummeret:

Klikk deretter på oppgaven du ønsker å se:

Hvis du klikker på fanen "Plagiatkontroll" åpnes analyserapporten fra Ouriginal i en ny fane. En nærmere beskrivelse av hvordan du tolker analyserapporten finnes på siden Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Ouriginal.

Kontakt

digitaleksamen@sa.ntnu.no