Wikier

Microsoft 365 -...

OneNote - Notatblokk - inndelinger og sider

Denne brukerveiledningen gir en introduksjon til notatblokker, sider, standardmaler og inndelinger i OneNote.

English version - OneNote - Sections and pages

Temaside for Microsoft 365 | Temaside for OneNote

OBS! Denne brukerveiledningen går gjennom funksjoner i OneNote for Windows 10.

Notatblokker

Alle tilknyttet NTNU har automatisk en notatblokk kalt Navn@NTNU, men du kan fritt opprette egne notatblokker. Alle notatblokkene du oppretter lagres i din personlige OneDrive hos NTNU, som gjør at du enkelt kan få tilgang til notatene dine fra de fleste enheter med nettilgang.

Lag en ny notatblokk

 1. Åpne OneNote applikasjonen for windows 10.
 2. Trykk på notatblokknavnet i venstremenyen for å se oversikten over alle notatblokkene dine. (1)

  ny_notatblokk
 3. Trykk deretter på Legg til notatblokk (2) nederst i venstremenyen.

  ny_notatblokk2
 4. Etter du har trykket på knappen, dukker det opp et dialogvindu. Skriv inn navnet på den nye notatblokken og trykk Lagre.

Inndelinger og inndelingsgrupper

 • Inndelinger brukes til å strukturere notatene dine i overordnede kategorier, for eksempel "Forelesningsnotater" eller "Møtereferat".
 • Inndelingsgrupper lar deg strukturere og kategorisere inndelingene dine, for eksempel etter år.

Lag ny inndeling

 1. Åpne notatblokken hvor du ønsker å lage en ny inndeling.
 2. Nederst i venstremenyen velger du Legg til inndeling (1). Du kan også lage en ny inndeling ved å høyreklikke i samme kolonne og velge Ny inndeling (2).

  {{inndeling1.png|inndeling}

Lag ny inndelingsgruppe

 1. I venstremenyen, høyreklikk i kolonnen med inndelingene og velg Ny inndelingsgruppe (1).

  inndelingsgrupper
 2. Gi inndelingsgruppen et navn.
 3. Etter at du har opprettet inndelingsgruppen, kan du dra inndelingene inn i inndelingsgruppen. Du viser og skjuler inndelingene i gruppen ved å trykke på navnet (2).

  inndelingsgrupper2

Sider

En side er der hvor du tar notater i OneNote.

Lag ny side

 1. For å lage en ny side trykker du først på inndelingen hvor du ønsker å opprette siden (1). Så kan du enten trykke på Legg til side (2) nederst i sidekolonnen, eller høyreklikke i sidekolonnen og velge Ny Side (3).

  sider

Lag en standardmal for sider

Ved å opprette en standardmal i en inndeling vil alle nye sider innenfor denne inndelingen automatisk følge denne malen. Dette kan for eksempel være nyttig når man skriver møtereferater, ettersom disse ofte følger en fast mal.

 1. Høyreklikk på siden du ønsker å gjøre til standardmal og velg Angi som standardmal.

Eksempel på struktur

eksempel_på_struktur

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.