Wikier

Microsoft 365 -...

OneNote - Håndskrift og tegning

Denne brukerveiledningen beskriver verktøyet for tegning og håndskrift i OneNote for Windows 10.

English version - OneNote - Handwriting and drawing

Temaside for Microsoft 365 | Temaside for OneNote

Skriv notater for hånd

I OneNote har du mulighet til å skrive notater for hånd hvis du har en enhet med berøringsskjerm.

Velg og formater håndskrift

 1. Gå inn i Tegn-fanen (1) og velg en av tegneverktøyene. Du kan velge mellom blyant, penn eller merkepenn. En merkepenn fungerer som en markeringstusj ved at du kan markere over teksten du har skrevet.

  Velg hvilket tegneverktøy du ønsker å bruke i båndet
 2. Når du har valgt skriveverktøy kan du endre farge og tykkelse ved å trykke på skriveverktøyet en gang til. For å endre tykkelse trykker du på en av sirklene (1) øverst eller på pluss- og minus-tegnene (1). Ønsker du å endre farge kan du velge en av de eksisterende fargene (2) eller trykke på flere farger (3) og lag din egen.

  Trykk på sirkelene eller pluss og minus for å endre tykkelse på skriveverktøyet og velg en av de eksisterende fargene eller lag din egen hvis du ønsker en annen farge
 3. Hvis du ønsker å lage et egendefinert skriveverktøy, trykker du på pluss-tegnet (1) bak de eksisterende skriveverktøyene. Velg deretter om du ønsker å opprette en penn, blyant eller merkepenn.
  Trykk på pluss-tegnet bak skriveverktøyene om du ønsker å opprette et egendefinert skriveverktøy
 4. Det egendefinerte verktøyet vil nå dukke opp i rekken av skriveverktøy. Du kan endre på tykkelse og farge på samme måte som beskrevet over. Ønsker du å slette skriveverktøyet, høyreklikker du på det aktuelle skriveverktøyet (1) og velger slett (2) i menyen som dukker opp.

  Hvis du vil slette et skriveverktøy, høyreklikk på det og trykk slett i menyen som dukker opp

Slett håndskrift

Det er to måter å fjerne håndskrift på: Viskelær, som lar deg fjerne deler av tegningen manuelt, og strøkviskelær, som fjerner hele linjestrøket ved ett trykk.

 1. Dobbeltklikk på viskelæret (1) til høyre for skriveverktøyene og velg hva du ønsker å bruke.

  Dobbeltklikk på viskelæret til venstre for skriveverktøyene og velg type viskelær
 2. Du kan alternativt trykke på angreknappen til venstre for å fjerne det du sist tegnet.

Konverter håndskrift til tekst

I OneNote kan du enkelt konvertere din håndskrevne tekst til maskinskrevet tekst. Dette bevarer størrelse og fargen på håndskriften.

 1. Trykk på lassomerking (1) i Tegn-fanen. Ved hjelp av lassomerking kan du markere flere elementer i siden samtidig.

  Trykk på symbolet for lassomerking i tegn-fanen
 2. Tegn rundt håndskriften du ønsker å konvertere fra håndskrift til tekst og trykk på Håndskrift til tekst (1) i fanen over.

  Marker rundt teksten du ønsker å konvertere og trykk på håndskrift til tekst i fanen over
 3. Skriften vil nå bli omgjort til maskinskrevet tekst. For å endre farge og størrelse på teksten, gå tilbake til hjem-fanen og formater teksten som vanlig.

Tegn rette figurer

Når du tegner figurer for hånd kan du i OneNote rette disse opp automatisk. Om du ikke ønsker å tegne egne figurer kan du finne ferdige figurer under Figurer i Tegn-fanen og velge en fra menyen som dukker opp.

 1. Trykk på Håndskrift til figur (1) i tegn-fanen.

  trykk på håndskrift til figur i båndet i tegn-fanen
 2. Tegn en figur, for eksempel en trekan eller firkant. Når du har tegnet ferdig figuren vil den automatisk endres til en figur med rette linjer og hjørner. Merk at dette kun fungerer hvis du tegner hele figuren i ett strøk.

Bruk av linjal

Når du tegner for hånd kan det være praktisk å bruke en linjal. Denne kan hjelpe deg til å tegne rette linjer eller måle avstand. Du kan enkelt flytte og rotere linjalen til den vinkelen du ønsker. Midt på linjalen ser du den gjeldende vinkelen. Her kan du også angi den nøyaktige vinkelen du trenger. NB! Linjalen kan kun brukes på enheter med berøringsskjerm da du må bruke fingrene dine for å endre vinkelen på linjalen.

 1. Gå inn i tegn-fanen og trykk på Linjal (1) til høyre i båndet. Linjalen vil nå dukke opp på siden.

  trykk på linjal til høyre i båndet
 2. For å flytte linjalen til den posisjonen du ønsker bruk:
  • En finger til å flytte linjalen opp/ned eller til venstre/høyre.
  • To fingre til å dreie linjalen til den vinkelen du ønsker.
  • Tre fingre til å dreie linjalen fem grader om gangen.
 3. Du tegner en linje ved å bruke en penn eller en merkepenn (1) i tegn-fanen.

  tegn en linje ved å bruke en penn eller merkepenn som du finner i tegn-fanen over

Endre tilbake til tastaturet

Hvis du har skrevet en del notater for hånd eller tegnet figurer, kan du gå tilbake og skrive med tastaturet ved å trykke på Velg objekter, eller skriv inn tekst (1) i fanen over. Du kan nå skrive vanlig tekst ved siden av de håndskrevne notatene dine eller flytte på figurene du har tegnet.

trykk på velg objekter eller skriv inn tekst tin venstre i fanen for å skrive med tastaturet

Sett inn eller fjern ekstra mellomrom på notatsiden

Hvis du har skrevet med håndskrift eller tegnet figurer for hånd og finner ut at du har behov for ekstra plass rundt, kan du bruke verktøyet Sett inn eller fjern ekstra mellomrom. Dette verktøyet gir deg mulighet til å flytte håndskrift, tegninger eller figurer rundt på siden. På denne måten kan du enkelt legge inn flere notater hvor det passer deg.

 1. Trykk på Sett inn eller fjern ekstra mellomrom-ikonet (1) i Tegn-fanen.

  trykk på sett inn eller fjern ekstra mellomrom til venstre i fanen over
 2. Plasser musepekeren over, under eller ved siden av det du ønsker å flytte på. Det vil dukke opp en linje med piler. Trykk på linjen og dra musepekeren i den retningen du ønsker å flytte/forskyve håndskriften, tegningen eller figuren.

  dra musepekeren i den retningen du ønsker å flytte/forskyve tegningen, figuren eller håndskriften
 3. Etter at du har flyttet håndskriften, tegningen eller figuren er det mulig å skrive vanlig tekst der håndskriften, tegningen eller figuren var plassert tidligere.

  når du har flyttet ferdig kan du for eksempel skrive med tastatur over tegningen

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller støter på problemer.