Wikier

Microsoft 365 -...

OneNote - Samarbeid og deling

Denne brukerveiledninga forklarer hvordan du kan dele notatblokker og sider i OneNote.

English version — Collaboration and sharing

Temaside Microsoft 365 | Temaside OneNote

I OneNote kan du dele hele notatblokker med andre. På denne måten er det mulig å samarbeide med andre om innhold.

Generelt om deling i OneNote

 • Du kan velge om du vil dele skrivetilgang (som åpner opp for samskriving), eller kun lesetilgang.
 • Det er også mulig å dele ei hel notatblokk, men å samtidig begrense tilgangen til inndelinger i notatblokka med et passord.
 • Det er ikke mulig å dele lese eller -skrivetilgang til enkeltsider i ei notatblokk.
 • Du kan sende en side som et øyeblikksbilde (screenshot) på e-post, eller laste bildet ned, og dele det som pdf.

Dele ei notatblokk

Når du deler ei notatblokk, får de(n) du deler med tilgang til alt i notatblokka. Det er derfor anbefalt at du kun deler ei notatblokk når dere skal samarbeide om alle sidene.

Det kan derfor være greit å ha ei egen notatblokk for hvert samarbeid, og ei personlig som kun du har tilgang til.

 1. Åpne notatblokka du vil dele. Klikk på Del øverst til høyre i OneNote-vinduet.

  Bilde av Del-ikonet.
 2. I vinduet som dukker opp kan du velge hvem som skal få tilgang til notatblokka. Trykk på Personer du angir, kan vise. Her får du fire alternativer.
  • Alle med kobling: Notatblokka er åpen for alle som har tilgang til lenken.
  • Personer i NTNU med koblingen: Kun personer med NTNU-bruker kan få tilgang via lenka.
  • Personer som har tilgang: Personer som allerede har tilgang til notatblokka får tilsendt en kopi av lenka.
  • Bestemte personer: Kun personene du angir har tilgang (kan være både NTNU-brukere og eksterne). Du legger inn navn/e-post på disse personene etter du har trykket på knappen Bruk.

   Bilde som viser de forskjellige valgene som dukker opp under koblingsinnstillinger.
 3. For å gi personen skrivetilgang må du huke av for Tillat redigering.
 4. Trykk på Bruk for å bekrefte innstillingene.
 5. I neste vindu velger du hvem du vil dele lenken med. Dersom personen(e) har NTNU-bruker, kan du søke på navn. Hvis ikke må du skrive inn e-postadressa.
  Dersom du heller vil dele lenka på andre måter, kan du kopiere lenka med Kopier kobling.

  Bilde av dele-vinduet.
 6. Trykk Send for å dele koblingen. Brukerne du har lagt til får da en e-post med tilgangslenka.

Dele en side

Per idag er det ikke mulig å dele enkeltsider med skrivetilgang, men det er mulig å dele selve innholdet. Det er to måter å gjøre dette på

 • eksportere til PDF
 • som et øyeblikksbilde (screenshot) på e-post

Eksportere side som PDF

NB! Forutsetter at du har Adobe installert.

 1. Velg Innstillinger og mer (...) til høyre i toppmenyen og deretter Skriv ut.
 2. I menyen Skriver velger du Adobe PDF.
 3. Trykk Skriv ut, og velg lagringsområde.

Dele ei side som øyeblikksbilde

Vær obs på at innholdet i siden blir sendt som tekst i en e-post, ikke som et vedlegg. Bilder vises heller ikke.

 1. Gå til siden du vil dele.
 2. Velg Del øverst til høyre i OneNote-vinduet.
 3. Velg Send kopi av siden.

  Bilde av Send kopi av siden-knappen.
 4. Velg om du vil sende bildet på e-post eller på Skype.

Endre tilgangsinnstillinger til delte notatblokker

Du kan når som helst endre tilgangen til notatblokker du har delt.

 1. Finn fram til notatblokka du vil endre.
 2. Gå til Del øverst i høyre hjørne.
 3. Åpne Flere alternativer (...) og velg Administrer tilgang.

  Bilde av menyen Flere alternativer.

  Her kan du endre koblingsinnstillinger, slette koblinger, og fjerne andres tilgang til notatblokka.

Passordbeskyttelse på inndelinger

Det er mulig å legge inn passordbeskyttelse på inndelinger. Du vil da kunne åpne og låse inndelingen når du måtte ønske.

NB! Det er ikke mulig å gjenopprette glemte passord. Vi anbefaler derfor at du er forsiktig med å bruke denne funksjonen.

 1. Høyreklikk på inndelingen du vil passordbeskytte, velg Passordbeskyttelse og velg Legg til passord.

  Bildet viser alternativene for inndelinger og valget Passordbeskyttelse.
 2. Når du har lagt til et passord, vil du se en åpen hengelås på inndelingen. Du åpner og låser inndelingen ved å trykke på hengelåsen.

  Bildet viser hengelåsen på en inndeling.

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.