Wikier

Nettpublisering -...

Lage godt innhold på nett

Denne sjekklista skal hjelpe oss som jobber med å produsere, publisere og vedlikeholde innhold på nett. Den skal gi oss de verktøyene vi trenger for å lage innhold som gir verdi for brukerne – og for NTNU.

English version - Creating good online content

Temaside om web | Sider merket med web

Tre viktige prinsipper:

Mål nr. 1 i innholdsstrategien vår er at innholdet skal være tilpasset brukerne. Dette betyr at innholdsprodusentene ved NTNU må ta hensyn til at brukerne:

 1. enkelt finner innholdet: Vi deler innhold, tagger innhold og skriver gode overskrifter.
 2. trenger kort tid på å lese og forstå innholdet vårt: Vi skriver korte og effektive tekster. Dette gjelder primært på portaler og navigasjonssider. På underliggende sider skal det også være rom for lengre tekster, men disse bør også tilpasses mediet.
 3. ikke finner gammelt og utdatert innhold: Vi følger rutiner for sletting og vedlikehold av innhold som vi har ansvar for.

Innholdsarbeidet - prosess

Planlegging av innhold

 • Hvem har bruk for innholdet? Finn målgruppen!
 • Finn brukeroppgavene. Hva skal brukeren oppnå, utføre, få til eller løse? Hvis innholdet ikke støtter opp om reelle brukerbehov, bør du revurdere det.
 • Mål: Hva ønsker du å oppnå med siden? Og støtter innholdet NTNUs strategiske mål?
 • Samarbeid med andre. Finn ut hvem som har interesser, hvem som er eksperter eller om du bør samkjøre din innsats med andre enheter.
 • Skaff deg oversikt over temaet. Hva finnes fra før?
 • Hvor skal innholdet plasseres? Nyheter? Melding på Innsida? Blogg? Kalenderoppføring? Bokmerke? Dokument? Eksternweb eller wikiside? Vurder dette sammen med din nettredaktør.
 • Finn gode søkeord (nøkkelord, tags, triggerord). Dette er ord og uttrykk som brukeren forbinder med innholdet.
 • For virksomhetskritisk innhold utfører vi alltid en brukbarhetstest. Omfanget av testen skalerer vi ut fra hva som er hensiktsmessig.
 • Skal innholdet oversettes til et annet språk?
 • Ligger det innhold i vedlegg som bør skrives om og legges som html? Er det skjema som kan digitaliseres?

Tips:

 • Tenk grundig gjennom om dere har behov for å publisere nyhetssaker på nettstedet. Brukerne er generelt sett sjelden interessert i å lese nyhetssaker. de er som regel ute etter innhold som løser en oppgave. Nyheter skal aldri brukes som erstatning for varig innhold.
 • Diskuter med flere. Bruk redaksjonen din, meldingskanaler eller kolleger.
 • Skriv kladd og jobb med teksten sammen med flere.

Finn den gode tittelen

Skriv korte og presise titler. Brukeren skal skjønne hva siden handler om ved kun å lese tittelen.

 • Ta med signalordet i tittelen - Skriver du om reiseregning, få med ordet «reiseregning» i tittelen siden dette er det ordet vi søker etter.
 • Kall en spade for en spade - Mener du «halsbrann», skriv «halsbrann» og ikke «tilbakeføring av magesaft til spiserøret». Tittelen blir en del av sidens URL.
 • Marker lokalt innhold - Om innholdet er lokalt og kun gjelder for en enhet eller avdeling, kan du bruke akronymet for enheten sist i tittelen, eks: «Søknadspremisser for forskertermin ved NV», eller «Forskningsmidler ved MH».

Tips: Bruk tid på tittelen. Dette er en kjempeviktig og sentral del av innholdet. Diskuter med andre.

Unngå:

 • Tegn: / , ? ” ’ > – < (siden låser seg.)
 • STORE BOKSTAVER
 • Vanskelige ord, begrep og faguttrykk som brukere ikke kjenner til.

Skriv god tekst

 • Når vi jobber med innholdet ser vi for oss at vi skal løse en oppgave for brukeren. Slik unngår vi å skrive passive informasjonstekster. Vi vil at innholdet skal gi et tydelig svar på den oppgaven som brukeren skal løse.
 • Vi er trygge, presise, nøkterne og ærlige og unngår "reklamepreget" språk. Vi skriver gjerne "du" og "vi". Vanskelige faguttrykk og stammespråk bruker vi ikke uten at begrepene forklares.
 • Tittelen bør være beskrivende for innholdet, den bør starte med et meningsbærende ord.
 • Første setning (ingress) skal være kort og poengtert. Leseren skal vite hva essensen i teksten er allerede her. Ideell lengde er 160 tegn. Se også: Slik skriver du første setning i wikiside i Innsida.
 • Hovedpoenget plasseres først i innholdet. Innholdet skal deretter ha fallende viktighet.
 • Innholdet deles opp i små avsnitt med ett poeng i hvert. God tekstdesign innebærer punktlister og utheving av viktige triggerord.
 • Bruk gode mellomtitler for å lette lesbarheten av teksten.
 • Utforming av lenketekster er viktig. De må være meningsbærende og aktivt formulert. Hvordan skrive gode lenketekster.
 • Aktiviser språket: Vi skriver ikke "forskningsprosjektet har som mål å fokusere på…" når vi kan skrive "i prosjektet forsker vi på…"
 • "Show it, don't tell it". Hvis vi vil vise fram suksesser – vis til eksempler og ikke overdrevne påstander (skryt).
 • Bruk bilder av dokumentarisk art som støtter godt opp om innholdet. Se kapittel 2.1 for god bruk av bilder og grafikk.

Tips og nyttige verktøy:

Sjekkliste før vi publiserer innholdet

 1. Er innholdet og virkemidler tilpasset brukergruppen?
 2. Er innholdet poengtert?
 3. Er språket forståelig for mottakeren?
 4. Har innholdet god, skannbar utforming av teksten?
 5. Ta en ekstra kutt-runde: Kutt overflødige ord og setninger.
 6. Sjekk innholdet for språkfeil, la gjerne noen andre lese korrektur.
 7. Er du 100 % sikker på at fakta i teksten stemmer? Hvis ikke må fagfolk kvalitetssikre innholdet.
 8. Sjekk om siden følger retningslinjer for universell utforming. Bruk også Språkrådets sjekkliste for skribenter.

Når innholdet er publisert

Alt innhold inngår i et "økosystem". Det skal lages, publiseres, revurderes, omarbeides og slettes/arkiveres. Vi er nødt til å følge innholdet systematisk gjennom hele denne syklusen. Bare slik greier vi å få kontroll. Hvis vedlikeholdet stanser ender vi opp med en søppeldynge av nettsider som vi ikke makter tanken på å spa i.

Oppdatering og ansvar

Alt innhold skal til enhver tid være oppdatert.

 • Formaliser hvem som har ansvar for hvilket innhold.
 • Sett alltid en frekvens/dato for når innholdet skal revideres neste gang.
 • Det viktigste innholdet – det som er mest brukt og det som er strategisk viktig – vokter vi best.

Statistikk og tilbakemelding fra brukerne er viktig når innhold skal oppdateres. Det kan også være smart å alliere seg med andre ved NTNU og gå over hverandres innhold.

Innholdet er tilgjengelig når det etterspørres

Hvert år inntreffer mange frister og gjentakende hendelser (søknadsfrister, eksamenspåmelding, immatrikulering, rapportering til Cristin, budsjettering osv.) . Vi som arbeider med sesongbetont innhold kan få kontroll på innholdet ved å lage et årshjul som viser når innholdet skal være oppdatert.

Innholdet må være tilgjengelig når det etterspørres. For eksempel vil studenter allerede i mars være interessert i å vite når høstsemesteret starter, slik at de kan planlegge ferie og sommerjobb. Et årshjul hjelper oss i å være i forkant. Å følge loggene for søketrafikk er nyttig når man skal sette opp et årshjul. Der ser vi hvilke ord som det søkes på mest til ulike tider av året.

Arkivering og sletting

 • Alt innhold som ikke er aktuelt skal slettes eller arkiveres. Slik arkiverer du nettsider.
 • Noen typer utdatert innhold kan ha arkiv-verdi i noen år. Dette er for eksempel informasjon om konferanser, avsluttede forskningsprosjekter og nyheter.
 • Innhold som har historisk verdi ut over noen år flyttes deretter til et eget arkiv som vil være søkbart.
 • Ved sletting vurderer vi alltid om det er hensiktsmessig å omdirigere (redirect) til nyere, eller beslektet innhold.

Språk og oversetting

 • Alt innhold som berører utenlandske brukergrupper og fremmedspråklige studenter og ansatte skal oversettes. Redaksjonene må ha rutiner for oversetting.
 • For virksomhetskritisk innhold bør oversatt innhold gjennomgås av gode tekstforfattere med høy språklig kompetanse.
 • Jobb med oversettingen - direkte oversettelse fra norsk til engelsk språk kan slå uheldig ut. Engelsk språk er mye høfligere i tonen. En direkte oversettelse kan lett fremstå krass og uhøflig.
 • Hvis du har et nettsted med innhold bare på engelsk bør du sørge for å ha minst én side på norsk der du har med den viktigste informasjonen og triggerordene samt lenke til det engelske nettstedet. Da får man gode treff hvis man søker på norsk innhold – og blir sluset videre til engelsk innhold.
 • Målloven sier at på våre eksterne nettsider skal begge målførene (bokmål og nynorsk) forefinnes i minst 25% av teksten. Dette kan løses ved å blande de to målformene, slik at minimum hver fjerde side skrives på nynorsk. Dette er i tråd med Språkrådets anbefalinger for offentlige nettsteder. Merk at Målloven ikke gjelder for intranett. På Innsida bestemmer derfor brukeren selv hvilken målform hun vil benytte.

NTNUs stilguide for engelsk kan være til god hjelp for å få et konsistent språk.

Men glem ikke å skrive norsk! NTNU har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle norsk språk og norsk fagterminologi. Derfor bør du unngå engelske ord der du like gjerne kan skrive godt norsk. Se NTNUs språkpolitiske retningslinjer.

Se også råd om

Innhold på mobil og lesebrett

Det er viktig at NTNUs kjerneinnhold nås via de mest brukte digitale flatene (pc, mobile enheter og lesebrett). Husk å teste at innholdet fungerer, dette finnes det funksjonalitet for i publiseringsverktøyet.

Innholdsstrategi

Sjekklista er en del av NTNUs innholdsstrategi for web.

Kontakt

Kommunikasjonsavdelingen: hjelp.ntnu.no

Første versjon av denne veiledningen ble godkjent av NTNUs kommunikasjonssjef i juni 2012.

Child Pages (5)

 • Publisere bilder på nett

  Denne siden gir gode råd til deg som skal publisere bilder på NTNUs nettsider. Dette er ikke en steg for steg bruksanvisning. Innholdsfortegnelse [-] Sjekkliste før du laster opp et bilde Etter at...

 • Publisere video og lyd på nett

  Her finner du råd til hvordan du kan bruke video og lyd på NTNUs nettsider. English version - Publishing videos and sound clips online Ser du etter noe annet?Temaside om IT-hjelp | Sider merket med...

 • Skrive gode lenketekster

  Lenketekst (teksten du velger å legge lenka i) er viktigere enn du tror. Etter å ha skumlest overskrifter og uthevinger, er det ofte lenketekstene man ser etter for å finne informasjon. Lenketekst...

 • Test embedd video

  test embedd video

 • Universell utforming av innhold på nett

  Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle. Du som jobber med NTNUs nettsider må derfor lage innholdet til sidene slik at alle brukere kan tilegne seg informasjonen på en grei måte...