Wikier

Lage godt innhold...

Universell utforming av innhold på nett

Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle. Du som jobber med NTNUs nettsider må derfor lage innholdet til sidene slik at alle brukere kan tilegne seg informasjonen på en grei måte.

English version - Universal design of web content

Råd til hva du kan gjøre

UUtilsynets forslag for universell utforming på nettsider – bilder, farger, kontrast, dokumenter, titler, lenker, tabeller, video med mer.

Husk alltid å sjekke nye sider og redigeringer i mobilvisning.

Under finner du et supplement for krav vi bør være ekstra obs på.

Overskrifter

Alle overskrifter skal være gode og lett å lese og skanne på siden. Få gjerne med det viktigste nøkkelordet i overskriften.

Sett overskrifter med <h1>, <h2>, <h3>, <h4>i rekkefølge. Det gjør det enkelt for brukerne å navigere på siden, å hoppe i innholdet/skumlese gjennom siden. På NTNUs eksterne nettsider starter du alltid med <h1>. På wikisider på Innsida skriver du først en kort ingress, og starter deretter med <h2>.

Husk: Overskrifter er en svært viktig del av navigasjon på siden. Overskrifter er ikke et visuelt, grafisk element. Derfor må man ikke hoppe over overskriftsnivåer eller eksempelvis legge inn <h1> midt på siden for å få det «pent og tydelig».

Lenketekster

Slik skriver du gode lenketekster.

Skriv aldri kun «Les mer» el.l. som lenketekst. Skjermlesere for brukere uten syn/nedsatt syn lister opp lenker og leser lenketekster. En nettside med «Les mer»-lenketekster vil derfor gjøre det umulig for brukeren å vite hva lenkene dreier seg om.

Bilder, video, lyd

Fra 1. februar 2024 er det krav om synstolking av video. Det er flere måter å synstolke video på. Kravet om synstolkning har ikke tilbakevirkende kraft slik at videoer som ble innspilt og publisert før kravet ble innført, ikke er berørt av dette. Samtidig må vi bruke skjønn og ikke la gamle videoer uten synstolking ligge lenge på nettsider.

Tekstalternativ

Tekstalternativ skal tilbys for innhold som ikke er tekst. Dette kan være bilder, grafikk, video, lydklipp. Tekstalternativet skal gi samme informasjon eller ivareta samme formål som det ikke-tekstlige innholdet, og det skal være plassert i nær tilknytning til det ikke-tekstlige innholdet.

Bilder:

 • Alt-tekst (tekstalternativ) skal beskrive bildemotivet på en informativ måte. Eks.: To forskere viser fram robotteknologi.
 • Hvis bildet lenker til en side, skal alt-tekst beskrive formålet med lenken, altså hvor lenken går til. Eks.: Nettside med oversikt over forskningsgrupper ved NV-fakultetet.
 • Hvis bildet kun er dekorasjon alt-tekstfeltet stå tomt. Psst, bruk helst ikke dekorative bilder, så langt råd er bør bilder gi merinformasjon.

Grafikk skal ha tekstalternativ med tilstrekkelig informasjon fra grafikken.

Videoer skal ha undertekst.

Lydklipp / podkaster skal transkriberes og teksten skal legges ved som fil.

Tabeller

Tabeller skal brukes til tabulære data. Med det menes gjerne numerisk og/eller logisk sammenlignbar data som skal listes opp.

Ikke bruk tabeller til grafisk design.

Tabeller bør lages slik at data i tabellen leses fra venstre mot høyre.

 • Marker tabellens overskrift med<caption> (i stedet for vanlig overskrift).
 • Marker overskriftsceller i koden med <th> (ikke bruk <td>). Det kan man hoppe fra overskrift til overskrift i tabellen.

Hvordan utforme tabeller med NTNUs publiseringsløsninger

Dokumenter

Samme krav gjelder for nettsider og dokumenter som lenkes på nettsider. UUtilsynet om universell utforming av dokumenter.

Noen tips:

 • Forhåndsdefinert stil letter arbeidet med å gi dokumentet universell utforming.
 • Bruk norsk språkvalg i dokumentet for norsk tekst, engelsk språkvalg for engelsk tekst. Da unngår man at skjermleser leser teksten på feil språk (norsk som «engelske» ord, og vise versa).
 • Bruk rett overskriftsnivåer. God struktur gjør at brukeren kan navigere i dokumentet.
 • Rett bruk av tabeller.
 • Bilder, grafikk og illustrasjoner må ha tekstalternativ.
 • God kontrast og rett bruk av farger i grafikk o.l. (fargeblinde har eksempelvis problemer med rødt-grønt).
 • Lagre fil med rett formattering.
 • Word, PowerPoint og Acrobat har innebygd tilgjengelighetskontroll som kan brukes for å sjekke dokumentet.

Sitater

Sitater skal være kodet. Koden legges automatisk til ved bruk av sitatfunksjonen i menyeditor. Merk teksten som skal stå som sitat og klikk på ikonet anførselstegn.

Du kan imidlertid ikke skrive manuelt inn anførselstegn ( " " « ») eller bruke sitatstrek (tankestrek) el.l. for å sitere.

Språk

Alle nettsider har språkkode norsk eller engelsk. Av og til er det behov for å ha med for eksempel et lite engelsk avsnitt på den norske siden. Da skal avsnittet kodes som engelsk språk. Dermed vil de som bruker skjermleser få lest opp avsnittet på engelsk, ikke på underlig «norsk».

Kode

Koden skal være riktig på nettsiden, i hver enkelt widget. Sjekk derfor alltid at koden blir korrekt når du oppretter nytt innhold eller redigerer.

Dette inkluderer å påse at det ikke ligger en overskriftskode der det skal være space linje (normal) eller en overskriftskode inne i bildekoden.

En vanlig feil er også å lime inn tekst fra dokumenter uten å «rense» koden først. Bruk følgende kombinasjonstaster for å lime inn tekst fra filer eller andre nettsider: Ctrl+Shift+-V. Ikke bruk bare Ctrl+V for å lime inn innhold, da kan koden bli feil.

Kodestandarder og validering – UUtilsynets side med løsningsforslag og anbefalinger.

NTNUs retningslinjer

NTNUs retningslinjer for universell utforming

Skal du kjøpe, utvikle eller jobbe med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved NTNU, må du se til at produktet eller det du publiserer er universelt utformet. NTNUs IKT-løsninger skal brukes av alle, med eller uten nedsatt funksjonsevne.

Regelverk

WCAG = The Web Content Accessibility Guidelines – Retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider.

UUtilsynet håndhever forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, EUs webdirektiv og WCAG-standarden.

Likestillings- og diskrimineringsloven

9914 Visninger