Wikier

Liferay - bygge...

Arkivere nettsider

Nasjonalbiblioteket utfører jevnlig innhøsting og arkivering av nettsider, og slik blir arkivplikten og arkivering av historisk viktig materiale ivaretatt. Som hovedprinsipp skal det derfor ikke være nødvendig å arkivere nettsider.

Saksbehandlere arkiverer vedtak, retningslinjer med mer i NTNUs arkivtjeneste, og det skal derfor heller ikke være behov for å arkivere den formen disse finner på NTNUs nettsider.

Men – i noen tilfeller kan du vurdere å arkivere innholdet før du sletter sidene.


Se også:
Temaside om web
Hvor lenge skal utdatert innhold ligge tilgjengelig på nett


Når skal du vurdere arkivering?

Arkivering kan vurderes i noen tilfeller. Som regel vil det handle om et behov fra et team eller enkeltpersoner for å ha dokumentasjon lett tilgjengelig etter at innholdet tas ned fra nettet.

Eksempler her er beredskapskommunikasjon eller andre større hendelser eller arrangement som kun har ligget tilgjengelig på nett og ikke som dokument i NTNUs arkivtjeneste eller på andre måter – og hvor man har behov for å ha innholdet lett tilgjengelig, uten å måtte gå til Nasjonalbiblioteket.

  • Hvis enheter eller enkeltpersoner ønsker å ha innholdet lett tilgjengelig, kan innholdet lastes ned som pdf og oppbevares lokalt. Innholdet kan dermed gjenfinnes og eventuelt deles med andre på forespørsel.
  • Hvis innholdet har spesiell historisk verdi kan du vurdere lagring i NTNUs arkivtjeneste. Ta kontakt med Avdeling for dokumentasjonsforvaltning, og de vil gi råd for arkivering.

Verktøy for arkivering til pdf

Før du sletter innholdet

  • Ta alltid kontakt med eier av innholdet for å varsle om at innholdet slettes.
  • Hvis det er snakk om et omfattende prosjekt av stor viktighet for NTNU, kan innholdet slettes bortsett fra hovedsiden. Her kan du legge inn kort info om prosjektet og hvor man kan få mer info hvis man trenger det.

Versjonshistorikk

Både ntnu.no, ntnu.edu og innsida wiki har versjonshistorikk, og du kan gå tilbake til gamle versjoner hvis siden fortsatt eksisterer.

Nasjonalbiblioteket arkiverer NTNUs nettsider

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å langtidsarkivere og tilgjengeliggjøre informasjon fra statlige nettsteder. Dette gjøres automatisk av alle .no-domener, og i tillegg har NTNU en egen avtale om høsting fra to store domener som ligger utenfor .no:

Mer om pliktarkivering på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Kontakt

NTNUs sentrale nettredaksjon (via NTNU hjelp)
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

3207 Visninger