Wikier

Låne og bestille fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner og bestiller materiell (bøker, artikler eller annet) fra NTNU Universitetsbiblioteket.

English version - Borrow and order from the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


NTNU Universitetsbiblioteket er et offentlig bibliotek bestående av 15 avdelingsbibliotek og en virtuell skranke som er tilgjengelig for alle.

Låneregler og betingelser ved biblioteket

Hvordan bli låner?

Alle som ønsker å låne fra biblioteket må ha gyldig lånekort. Lånekortet er personlig, og kan ikke overdras til andre. Tap av lånekort, eller endret tilknytning til NTNU må straks meldes til biblioteket.

Studenter

 • Som student blir du automatisk registrert som låner. Du velger ditt avdelingsbibliotek når du registrerer deg, og materiell du bestiller blir sendt hit. Du kan allikevel bruke og låne fra alle avdelingsbibliotekene ved NTNU.
 • Studentkortet er ditt lånekort.
 • Ditt lånernummer står på baksiden av kortet. Eks: NTNU123456, M 0123456789
 • Husk å oppdatere adresseendringer o.l. i Studentweb

Ansatte

 • Som ansatt blir du automatisk registrert som låner ved biblioteket på din campus.
 • NTNU-ansattkort er ditt lånekort. Ditt lånernummer står på baksiden av kortet. Eks: NTNU123456, M 0123456789

Andre

 • Lånere som ikke er tilknyttet NTNU registreres via vårt nettskjema eller ved personlig oppmøte på biblioteket.
 • Lånekort fås ved oppmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon
 • Låner har selv ansvar for at bostedsadresse og kontaktinformasjon er oppdatert.

Hva kan du låne?

Det meste som finnes på biblioteket, kan du låne gratis. I tillegg til våre fysiske samlinger har vi et stort antall elektroniske tidsskrifter og bøker.

Tilgang til materiale

Du får tilgang til elektroniske tidsskrifter og bøker når du er koblet til NTNUs nettverk, enten direkte på campus eller fra gjeste-PC i biblioteket. Studenter og ansatte får tilgang til materiale hjemmefra via VPN .

Bestille artikler

I de fleste fagdatabaser eller Google Scholar vil en NTNU-knapp/lenke vise om teksten er tilgjengelig for NTNU-brukere. Hvis dokumentet ikke er tilgjengelig i fulltekst kan du som ansatt eller student be biblioteket om å bestille det for deg.

Fjernlån

Dersom materialet du ønsker ikke er tilgjengelig ved NTNU Universitetsbiblioteket, kan vi bestille det fra et annet bibliotek. Dette gjelder for studenter og ansatte. Hvis du ikke er tilknyttet NTNU må du kontakte ditt lokale folkebibliotek. Unntak fra denne regelen er bedrifter og institusjoner som låner hos oss på faglig grunnlag. Dette er en tjeneste de må betale for og det kan være egne regler for kommersielle virksomheter.

Hvordan låner du?

For å låne fra våre bibliotek må du være registrert som låner.

Våre trykte og digitale samlinger finner du i Oria. Der kan du også søke i samlingene til over hundre andre fag- og forskningsbibliotek i Norge. Du trenger ikke å være logget på Oria for å søke, men må være det for å bestille. Klikk [Logg på] oppe i høyre hjørne. Etter innlogging, klikk på [Bestill dokument] for å gjennomføre bestillingen.

For å søke i NTNU Universitetsbiblioteket sine samlinger velger du fanen “Universitetsbiblioteket”. For å få tilgang til fulltekst av elektroniske artikler og bøker må du være tilkoblet NTNUs nettverk eller VPN.

 1. Søk opp materialet i Oria.
 2. Klikk på det du vil låne i trefflisten for å se hvilket avdelingsbibliotek som har det, og om det er tilgjengelig.
 3. Dersom materialet finnes tilgjengelig, kan du besøke biblioteket og plukke det fra hylla selv. For noe materiell kan du klikke på [LOKALISER] i Oria for å finne nøyaktig plassering på hylla.
 4. For å låne materiell når du er i biblioteket bruker du utlånsautomat eller spør personalet om hjelp.
 5. Hvis materialet er utlånt eller ikke er tilgjengelig, må du logge på Oria for å bestille eller reservere. Det er ikke mulig å reservere til en bestemt dato.
 6. Materiell som ikke finnes på NTNU Universitetsbiblioteket kan bestilles fra bibliotek utenfor NTNU. For å søke og bestille i andre samlinger velger du fanen [Norske fagbibliotek] i Oria.
 7. Du får beskjed på sms eller epost når materialet kan hentes fra hentehylla i biblioteket.

Dersom du er fjernstudent, kan vi sende materiell hjem til deg etter avtale. Du må selv sørge for retur. Der avtaler gir oss lov, kan vi sende materiell som vedlegg på epost.

Utlånstid

Vanlig lån: 4 uker
Korttidslån: 14 dager
Dagslån: ikke til hjemlån, leveres samme dag

Innleveringsdatoen som står på kvitteringen eller låneoversikten i Oria, viser hvor lenge du kan ha boka.

Fornye lån

Lån kan vanligvis fornyes hvis materialet ikke er reservert for en annen låner. Det kan forekomme restriksjoner på noe materiale.

Maksimal utlånstid er 180 dager for studenter og 365 dager for ansatte. For andre lånere er maksimal utlånstid 90 dager.

Hvordan returnere

Du kan returnere lånt materiell på et hvilket som helst av NTNUs bibliotek. Bruk returautomat der det finnes, eller legg materialet i returkasse ved biblioteket.

Ditt ansvar

 • Alt materiell som tas med ut av biblioteket skal være registrert som lån, og låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet.
 • Materiell som skades eller mistes må erstattes etter regler og satser fastsatt av NTNU Universitetsbibliotek. Lån skal leveres tilbake innen lånetidens utløp.
 • Lånt materiell må ikke lånes videre til andre.

Erstatningsansvar

Hvis lånt materiell ikke blir fornyet eller levert får du en påminnelse. Det påløper et gebyr på minimum kr. 1000,- per enhet hvis materialet ikke blir returnert. Omkostninger ved eventuell rettslig inkasso belastes låneren.

 • Inntil gebyret er betalt innføres midlertidig tap av lånerett.
 • Biblioteket beholder eiendomsretten til materiell som er krevd innlevert.
 • Brudd på bibliotekets låneregler kan medføre tap av låneretten, eller en begrensing på antall samtidige lån.
 • NTNU UB kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra deler av reglementet.

Innkjøpsforslag

Er det materiell du ikke finner hos oss, men som du synes biblioteket burde ha?
Send oss et forslag til innkjøp

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.