Wikier

Kryptering av filer

Denne siden viser deg hvordan du kan kan beskytte dine filer gjennom bruk av passord og kryptering.

English version - Encrypting files

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med informasjonssikkerhet

Husk før du krypterer

Når filen er kryptert kan den bare leses og endres av noen om kjenner passordet. Vær derfor varsom slik at du ikke mister informasjon ved tap av passord.

Det oppnås ikke god beskyttelse om dokument og passord lagres på samme sted. Dersom du skal distribuere dokumentet over e-post er det best å dele passordet over en annen kanal, f.eks via SMS eller over telefon. Merk at direktemelding (chat) er ikke egnet for utveksling av passord, siden passordet vil bli lagret i meldingsloggen.

Hvor sikker er krypteringen?

Krypteringen som benyttes i 7-Zip er AES-256. Det tar svært lang tid å knekke med dagens maskinressurser om passordet er godt nok.

Se siden Brukernavn og passord for tips til hvordan du kan lage gode og sikre passord.

Last ned og installer programmet

Programmet vi anbefaler er 7-Zip som er tilgjengelig på alle administrerte PCer. Det er gratis og kan også lastes ned direkte fra Internet.

Administrert PC i NTNU: Installer fra Software Center

Annen PC: Last ned fra Internet

Kryptering

Finn filen eller filene som skal krypteres og klikk med høyre musetast på filen. Du kan alternativt legge flere filer i en katalog og kryptere denne.

Velg 7-Zip, Add to archive...

Velg ZIP som Archive format og sett et sikkert passord på gjerne 15 tegn eller mer. Pass på at Encryption metode er satt til AES-256.

Bilde som viser valg av opsjoner

Filen er nå kryptert og kan formidles via feks. e-post, OneDrive eller Uninett Filesender. NB! Ikke alle tillater mottak av ZIP filer i e-post.

Tips og råd

  • Om SMS benyttes til å overlevere passordet, bør du bevisstgjøre mottager på at meldingen med passordet bør slettes før, eller umiddelbart etter at den krypterte filen er mottatt. Dette fordi SMS gjerne lagres «åpent» på samme mobile enhet som mottakers e-postkasse.
  • Du bør bare åpne krypterte filer på egen PC. Har du åpnet filen vil det alltid ligge gjen spor.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send e-post til orakel@ntnu.no

8808 Visninger
Vedlegg