Wikier

Karriereutvikling for postdoktorer

Her finner nåværende og fremtidige postdoktorer tilgjengelige karriereutviklingstiltak og andre ressurser. Ved aktiv og systematisk støtte til karriereutvikling ønsker NTNU som arbeidsgiver å sikre en positiv opplevelse for postdoktorer ved NTNU og å legge til rette for fremtidige karrieremuligheter.

English version: Career support and development for postdocs

Kurs og seminarer 2022:

  • (Informasjon kommer)

Kurs og seminarer annonseres på NTNUs kurskatalog «Læringsportalen».

NTNUs utviklingstilbud i universitetspedagogikk («Uniped») tilbyr også relevante kurs, som for eksempel:

  • Pedagogisk kurs for doktorgradsstudenter og postdoktorer (tilbys både på engelsk og norsk)

Forlengelse på grunn av korona

Forlengelse for postdoktorer på grunn av korona

Postdoktorløftet

Forskningsutvalget tok initiativ til «Postdoktorløftet», en pilot som ble lansert i 2017. Piloten var et 2-årig program, med postdoktorer representert fra alle fakulteter ved NTNU. Les mer om Postdoktorløftet (engelsk) og formålet med prosjektet.

Se Informasjon om postdoktorløftets pilot og Sluttrapport fra postdoktorløftets pilot.

Langsiktige mål for karriereutvikling

Ved å legge til rette for en bred karriereutvikling og karriereutviklingspolitikk, har NTNU som mål å:

  • Gi postdoktorer optimal karriereutvikling og på denne måten gi postdoktorer et best mulig grunnlag for fremtidige karrieremuligheter.
  • Tilby tiltak som bidrar til en positiv og vellykket postdoktor-opplevelse (styrke forskning, utdanning og innovasjon), både for postdoktor og arbeidsgiver.

Maler

  • Medarbeidersamtalen for postdoktorer: Dialogen er en årlig samtale mellom medarbeider og en nær leder. Samtalen skal fungere som et fundament i karrierestigen, og være et felles verktøy for medarbeiderutvikling og kartlegging av arbeidsmiljø.
  • Karriereplan for postdoktorer: En karriereplan er en bevissthetsprosess og dokumentasjon som avklarer karrieremålene. Planen vil følges opp jevnlig i den årlige medarbeidersamtalen.

Postdoktorløftet har utviklet disse malene. Malene evalueres og oppdateres fortløpende, og kan brukes av alle postdoktorer ved NTNU. De kan fritt justeres av og tilpasses til den enkelte situasjon eller postdoktor.

Online ressurser

Følgende ressurser kan være relevante i for nåværende og potensielle postdoktorer ved NTNU:

Karriereutvikling og søknadsressurser

Andre ressurser for postdoktorer

Kontakt

  • For spørsmål vedrørende felles karriere- og kompetanseutviklingstilbud eller denne nettsiden kontakt Kristin Skjeldestad, Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling (HR- og HMS-avdelingen)
  • For spørsmål relatert til de enkelte fagområder ved fakulteter og institutter kontakt se oversikt over alle enheter ved NTNU