Wikier

Hvordan jobbe med psykososialt læringsmiljø

Denne siden er en idèbank til inspirasjon og støtte for dere ansatte i arbeidet med psykososialt læringsmiljø og mottak av nye studenter. 


Etablere og styrke studentnettverk etter pandemien

Oppstartsamlinger vil fungere som et nyttig treffsted for å etablere og styrke relasjoner i kollokviegruppen og i klassen.

Problemer med avspillingen? Se videoen på en alternativ måte

 

 Faglige tiltak

 

 Faglige-sosiale tiltak

 

 Sosiale tiltak

 

 Mottak av nye studenter

 

 Kurs og tilbud

 

 Tips og gode eksempler

 

Denne siden vil være under konstant utvikling. Sitter du på noen gode erfaringer fra ditt eget fagmiljø? Eller har du flere ideer til hvordan vi sammen kan gjøre studiehverdagen bedre for studentene våre?

Send inn dine innspill 

Hvorfor jobbe med det psykososiale læringsmiljøet?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT 2018) viser en økning i studentenes rapporterte psykiske plager siden 2010-undersøkelsen.

For å motvirke den negative utviklingen, vil Kunnskapsdepartementet at universiteter og høyskoler i samarbeid med studentsamskipnadene og andre aktuelle aktører, setter inn tiltak for å bygge opp og opprettholde et inkluderende og trygt studiemiljø.

Faglig-sosiale tiltak gjennom studieløpet knyttes i stor grad til det fagmiljø og det studieprogrammet studenten tilhører. Det er viktig å skape en arena for informasjon og sosialisering hvor studentene har mulighet for å bli kjent med hverandre og andre i fagmiljøet sitt. 

Kontakt

Koordinator for psykososialt læringmiljø ved NTNU, Nora-Marie Brattebø.

Avdeling for studenttjenester har ansvar for utvikling av idébanken. 

Child Pages (6)

 • Faglige tiltak - psykososialt læringsmiljø

  Tips til faglige tiltak dere som ansatte kan gjøre for å styrke læringsmiljøet hos studentene. Innholdsfortegnelse [-] Gruppearbeid og kollokvier Digitale faggrupper Tips til faglærere om digital...

 • Faglig-sosiale tiltak - psykososialt læringsmiljø

  Forslag til ulike faglig-sosiale tiltak faglærer/ansatte kan bruke for å styrke studentenes psykososiale læringsmiljø. Innholdsfortegnelse [-] Eksempler sosiale møteplasser for studentene Langbord...

 • Kurs og tilbud – psykososialt læringsmiljø

  Her finner du informasjon om ulike kurs og tilbud fra NTNU Karriere og Sit du kan bruke i arbeidet med studentenes psykososiale læringsmiljø. Innholdsfortegnelse [-] Kurs og tilbud fra NTNU...

 • Mottak av nye studenter - psykososialt læringsmiljø

  Tips til mottak av nye studenter. Denne siden er for faglærere/ansatte med kontakt med studenter. Oppstartsprosessen er avgjørende for i hvor stor grad studentene ønsker å bli værende og...

 • Sosiale tiltak - psykososialt læringsmiljø

  Forslag til sosiale tiltak for å styrke studentenes psykososiale læringsmiljø. Innholdsfortegnelse [-] Trivselsledere Fysiske samlinger Turgrupper Vennespleis Kontakt Trivselsledere Ansett...

 • Tips og gode eksempler - psykososialt læringsmiljø

  Tips om veiledning, kommunikasjon og gode eksempler fra fagmiljøene. Innholdsfortegnelse [-] Tips til samtaler med studentene Digital gruppeveiledning Kommunikasjon med studentene Hvordan nå...