Wikier

Hvordan jobbe med...

Sosiale tiltak - psykososialt læringsmiljø

Forslag til sosiale tiltak for å styrke studentenes psykososiale læringsmiljø.

Trivselsledere

Ansett studentassistenter som trivselsledere. De har ansvar for å planlegge og gjennomføre sosiale treff for mindre studentgrupper ved et studiekull.

Se eksempel fra Institutt for lærerutdanning

Fysiske samlinger

Lag eller tilrettelegg for aktiviteter utendørs hvor man kan holde avstand. Bør være lavterskel tilbud, med en positivt fokus på at dette er gøy og er åpent for alle.

F.eks rebusløp, fottur, skidag, skøyter, grilling, bålpanne.

Turgrupper

I mars 2021 startet Studentprestene og studenthumanist ved NTNU med turgrupper. De startet opp med turgruppe som gikk over 6 uker.

Dette kan organiseres lokalt hos institutt/studieprogram, gjerne i samarbeid med linjeforeninger. Bruk gjerne studenter til å bidra som turledere og i planleggingen. Sit Råd kan bistå med tips om turområder i nærmiljøet.

Oppfordre også studentene til å danne slike grupper selv.

Vennespleis

Studentersamfundet i Trondhjem arrangerte januar 2021 en Vennespleis. Bakgrunnen for at vennespleisen ble gjennomført er bekymringen for studentene og trivsel i studiebyen.

Studentersamfundet i Trondhjem har jobbet for å ha et tilbud, men det har vært vanskelig å nå ut til de som trenger det aller mest, de som er ensomme.

Terskelen for å delta på arrangementer er for høy om man ikke har noen å gå sammen med. Derfor utviklet de konseptet vennespleising.

Vennespleisen var et Facebook-event i januar, hvor deltakere viste interesse ved å registrere seg i et påmeldingsskjema. Studenter ble satt sammen i små grupper for å gjøre pandemi-vennlige aktiviteter (basert på kjønn, alder, campus osv).

Styret håpet på å få 300 påmeldte, men fikk 1168 påmeldte. Samfundet har også blitt kontaktet av flere studenter i ettertid som ønsker å bli lagt til i en gruppe. Samfundet mener at årsaken til at dette traff så godt var at vennespleisen hadde en positiv vinkling.

Et gøy konsept som alle kunne være med på. Av deltakere fikk de en blanding av de som er veldig ensomme, og de som har et nettverk fra før.

Tiltaket viser at behovet for å møtes ansikt til ansikt er stort. De vil ikke møtes digitalt, dette får de nok av. De fleste ville bare møte noen fysisk. Selve aktiviteten var ikke viktig, kunne være kafébesøk eller gå tur, poenget var å møtes fysisk.

Behovet er fortsatt stort, og det har vært mange henvendelser for deltakelse etter lanseringen i januar. Viktig at det er et lavterskel-tilbud, at det ikke blir skummelt å melde seg på eller delta.

Etabler derfor gjerne egne vennespleiser på instituttet, på tvers av fag, studieprogram og institutt. Dette kan gjøres av studentassistenter eller i samarbeid med linjeforeninger.

Kontakt

Innspill eller flere ideer til sosiale tiltak?

Send gjerne en e-post til nora-marie.brattebo@ntnu.no

1572 Visninger