Wikier

Hvordan jobbe med...

Mottak av nye studenter - psykososialt læringsmiljø

Tips til mottak av nye studenter. Denne siden er for faglærere/ansatte med kontakt med studenter.

Oppstartsprosessen er avgjørende for i hvor stor grad studentene ønsker å bli værende og gjennomføre studiene sine. Det viser studier av frafall og gjennomføring blant studenter.

Det finnes en rekke gode tiltak mot frafall som bør videreføres.

Ulike studentforeninger og –organisasjoner står for gjennomføringen av mange av tiltakene. Tilbud fra disse er viktige, men bør være et tillegg til tilbud fra fagmiljøene.

NTNU må ta et tydelig ansvar for mottaket. Vi må sikre at det får en form og rammer som gjør at alle studenter føler seg trygge og godt ivaretatt.

Og målet?

Å få et mottak som er mer systematisk og helhetlig enn det vi har i dag.

Studiestart

Sørg for at alle får en arena å bli kjent med nye studenter. Skap en variert og inkluderende fadderuke med ulike aktiviteter på dagtid og kveldstid.

Mange kan være ukomfortable med festing og alkohol, så her er det viktig å tilby studentene gode, rusfrie alternativer!

Andre kan kun være med på dagtid. Skap arrangementer som passer til alle studenter. Gi alle en mulighet til å bli med på noe.

Husk: Noen trenger aktiviteter for å føle seg komfortabel nok til å bli kjent med andre. Under finner dere noen eksempler på slike møteplasser og aktiviteter.

Introlunsj

Ha en lunsj med de nye studentene, instituttet og fadderne under oppstarten hvor dere kan bli kjent med hverandre. Dette er en fin anledning til å ha bli kjent-leker eller ta en introduksjonsrunde av alle som er til stede.

Dette skaper en mulighet for studentene til å bli kjent med hverandre utenfor en festsituasjon, og en sjanse til å snakke med dere ansatte.

Har man snakket sammen en gang, er det lettere å ta kontakt igjen.

Bli kjent-leker

Ha bli kjent-leker på dagtid i løpet av den første uken. Dere kan for eksempel ha navnelek i starten av en forelesning.

Dette sørger for at studentene får mulighet til å snakke med hverandre og bli kjent i skoletiden, utenom aktivitetene på kveldstid.

Ved å aktivisere studentene i starten av en forelesning, får dere også hevet energinivået og styrker læringen. Er det mange personer i en forelesning? Da kan leken gjennomføres i mindre grupper.

Eksempler på bli kjent-leker som kan gjennomføres både fysisk og digitalt:

  • Innsjekk (f.eks skriv i chat hva har du spist til frokost i dag)
  • Navneleker
  • Speed-friending (2 minutter for en til en-samtaler)
  • Mimelek/tegnelek
  • Quiz (dele inn i lag)

Mentorordning for studenter

Se på muligheten for å etablere en mentorordning for alle studenter.

Det kan bestå av samtaler med en vitenskapelig ansatt, studieveileder eller eldre student, alene eller i grupper. Dere kan også koble en mentor på kollokviegruppen.

En mentorordning med eldre studenter kan bidra til å skape et sosialt nettverk, styrke det faglige og gi studentene støtte til å takle ulike sider ved studentlivet gjennom utveksling av erfaringer.

Har du gode ideer til studentmottaket?

Sitter du på noen gode erfaringer, eller har flere ideer til hvordan vi sammen kan gjøre studiehverdagen bedre for studentene våre?

Da sender du en e-post til koordinator for psykososialt læringmiljø ved NTNU, Nora-Marie Brattebø:

nora-marie.brattebo@ntnu.no.

1429 Visninger