Wikier

Hvordan jobbe med...

Kurs og tilbud – psykososialt læringsmiljø

Her finner du informasjon om ulike kurs og tilbud fra NTNU Karriere og Sit du kan bruke i arbeidet med studentenes psykososiale læringsmiljø.

Kurs og tilbud fra NTNU Karriere

Gjennom NTNU Karrieres tilbud kan du gi studentene informasjon om sine egne jobbmuligheter, tips til hvordan håndtere studier og karriere med mer, som kan styrke studentenes motivasjon gjennom hele studiepløpet.

Her kommer en presentasjon fra NTNU karriere om tjenester du kan bruke ved studiestart og utover i semesteret:

Filmer fra NTNU Karriere

Film: «Hva blir du?»

Dette er et spørsmål vi opplever at mange nye studenter lurer på. I denne filmen snakker vi om at det fins mange muligheter, at de kan senke skuldrene, men samtidig at de må ta ansvar for å skaffe seg informasjon og utforske de mulighetene som finnes.

Se filmen «Hva blir jeg?» (YouTube, 2.20 minutter)

Versjon med engelsk tekst:

What can I do with my degree? (YouTube, 2.20 minutter)

Film om NTNU Karrieres tilbud for studenter:

Skreddersydde kurs, workshops og arbeidslivsmøter

Linjeforeninger og fagmiljø kan bestille skreddersydde kurs eller workshops for sine studenter. Temaer de kan drøfte sammen kan for eksempel være

 • valg studentene skal ta underveis i studiet
 • hvordan bli bevisst på – og bruke kompetansen sin
 • hvilke arbeidsmuligheter de har

Sammen med dere kan vi utforme et arrangement som passer studieprogrammets behov. Det kan være

 • arbeidslivsmøter hvor studentene møter tidligere studenter som nå er ute i arbeidslivet
 • workshop hvor vi sammen jobber med å kartlegger og setter ord på studentenes kompetanse
 • møter om hvilke strategier studentene kan bruke for bedre sine sjanser for å sikre seg drømmejoben

Individuell karriereveiledning for studentene

NTNU Karriere tilbyr individuell karriereveiledning for studentene der typiske tema er

 • Utdanningsvalg – tvil og omvalg
 • Arbeidsmuligheter – «Hva blir jeg?»
 • Kompetansekartlegging
 • Jobbsøkerprosessen

Utvalgte relevante e-kurs fra NTNU Karriere

Lurer du på noe? Send en e-post til NTNU Karriere

Les mer om NTNU karrieres tilbud

Kurs og tilbud fra Sit

Her er en oversikt over kurs og tilbud fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit)

Sit Råd kan bistå med å holde kurs for et studieprogram, institutt, fakultet, eller en gruppe studenter. Sit Råd holder kurs og foredrag for hele klasser/studentgrupper på bestilling, om alt fra motivasjon og tidsplanlegging til presentasjonsteknikk og nettverksbygging.

Dere kan velge fra porteføljen vår, eller vi kan skreddersy noe som passer deres behov.

Kursinnhold

 • Stressmestring
 • Tidsplanlegging og struktur
 • Motivasjon og endring
 • Presentasjonsteknikk
 • Tankevirus
 • Smalltalk og nettverksbygging

Se oversikt over kursinnhold fra Sit

Tilbud ved studiestart: Sit kommer også gjerne og informerer om tilbudet deres til nye studenter, i tillegg til at vi kan tilby et engasjerende oppstartsforedrag med vekt på motivasjon!

 • Oppstartsforedrag
 • Info om Sit ved studiestart

Samtaletilbud hos Sit

Sit har et lavterskel samtaletilbud for studenter hvor man kan snakke om alle typer problematikk knyttet til studietilværelsen. Dette begrenser seg ikke kun til utfordringer rundt selve studiet.

Eksempler på tema kan være struktur i hverdagen, bekymringstanker, grublerier, ensomhet og stress.

Hvis dere opplever at studenten trenger noen å snakke med utover det studieveileder og faglærer kan tilby, kan dere oppfordre studenten til å bestille en samtale hos Sit.

Se Sits informasjon om samtaletilbudet og lenke til avtalebestilling

Samtalene kan være fysisk på campus, digitale via video eller telefon, eller utendørs hvor student og rådgiver/helsesykepleier møtes for å gå en tur samtidig som man snakker.

Sit kan også være behjelpelig hvis faglærer eller studieveileder har en case de ønsker å diskutere for å få andre perspektiv og innspill. Sit kan også delta på veiledningsmøter hvor både student og faglærer eller studieveileder er med.

PS! Dere finner også lenker til Sits samtaletilbud sammen med tilbud fra andre aktører på NTNUs nettside Helsetjenester for studenter.

Fysiske møteplasser hos Sit

Trondheim

Loftet er åpent hver dag, og ligger i Moholt allmenning 1, sammen med biblioteket og kafe Kjøkkenbordet.

På dagtid drives Loftet av våre bomiljøkoordinatorer, og da må du gjerne komme innom for en prat om stort og smått, spille litt bordtennis, eller lese.

På ettermiddagen og kvelden er det husvertene våre, som er studenter selv, som tar over, og da blir det også en del andre aktiviteter, som quiz-kvelder, brettspillkvelder, konserter, osv.

Se oppdatert program og siste nytt på Instagram

Studentsenteret vårt på campus Gløshaugen er åpent!

Stikk innom for en kaffe eller slå av en prat med en av våre studentverter. Se våre åpningstider her.

Fra og med mandag 1.mars, serverer vi gratis kaffe til alle studenter mellom kl. 8:00-9:00 Ellers vil det foregå ulike aktiviteter (planlagte og mer spontane) i løpet av semesteret.

Gjøvik

Huset er et flerbrukshus og kan brukes til en rekke ulike studentarrangementer, eksempelvis:

 • Møter
 • Linjeforeningsarrangement
 • Sammenkomster, quiz og fester
 • Kurs og seminar
 • Åpne og lukkede arrangementer

Ålesund

Studenthuset Banken er et populært sted for studenter hvor du kan se fotballkamper, være med på filmkvelder, quiz eller bare møtes over en kaffekopp. Banken eies og støttes av Sit, men studenter står for den daglige driften og aktivitetene på huset.

Sit Kafe
Her er det muligheter for både et godt måltid eller bare en kopp kaffe sammen med kjente og ukjente.

Kontakt

Innspill eller flere ideer til kurs og tilbud?

Send gjerne en e-post til nora-marie.brattebo@ntnu.no