Wikier

Student ved IE

Godkjenning av utenlandsopphold ved IE-fakultet

Denne siden beskriver hvordan du går fram for å sette opp en emneplan for å få forhåndsgodkjent emner du skal ta mens du er på utveksling ved IE-fakultetet.

Generell søknadsprosess ved NTNU | Temaside om utenlandsstudier | Sider merket med utenlandsstudier

Forhåndsgodkjenning av emner

Når du fyller ut søknad om utveksling i Mobility-Online må du laste opp en søknad om forhåndsgodkjenning (tilleggsskjema) med oversikt over emnene du planlegger å ta i utlandet. Søknadsfrister finner du på nettsida for utenlandsstudier.

 1. Skriv ut ferdigutfylt skjema om forhåndsgodkjenning.
 2. Kontakt faglig veileder ved instituttet for å få en faglig vurdering av emnene du har tenkt å ta. Legg ved emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister.
  Faglig veileder signerer skjemaet for forhåndsgodkjenning dersom emnevalgene blir godkjent.
  Unntak: Datateknologi- og informatikkstudenter sender skjemaet til utveksling@idi.ntnu.no og følger instruksjoner på Utveksling - IDI.
 3. Signert skjema lastes opp i Mobility-Online.
  Send e-post til din studieveileder når skjemaet er lastet opp.

Fakultetet kan nå behandle søknaden om forhåndsgodkjenning. Dersom utenlands-
oppholdet er ett semester må du ta emner som minst tilsvarer 30 studiepoeng, og minst 60 studiepoeng dersom oppholdet er et helt studieår. I GNAG-databasen finner du en oversikt som viser hvor mange credits du må ta ved det utenlandske lærestedet for å oppnå 60 studiepoeng.

Fakultetet sender deg en epost med beskjed når forhåndsgodkjenningen er OK.

 1. Dersom du endrer emner underveis må du ta kontakt med faglig veileder for en vurdering av det nye emnet.
 2. Når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet må du søke om endelig godkjenning.