Wikier

Filrettigheter

Filer på nettverksområder kan beskyttes mot at andre kan lese, skrive eller søke i dem. Rettighetene setter du selv for å beskytte filene dine. I Windows blir disse rettighetene satt automatisk, instruksjonene gjelder derfor primært brukere av Unix-miljøer som Mac OS X og Linux.

English version - File permissions

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med hjemmeområde

Hjemmeområde

Nye hjemmekataloger er skrivebeskyttet og sperret for at andre kan se dem. De er kun tilgjengelige for eieren, og det er ingen tekniske grunner til å åpne dem. Webkatalogen ligger på en egen disk som er automatisk lesbar for alle (du kan sperre filer og kataloger på vanlig måte her også). Filer som opprettes er automatisk les- og skrivbare kun for eieren. Du kan selv endre dette. Typisk adresse for å koble til dette diskområdet (for studenter) er: 

//sambaad.stud.ntnu.no/brukernavn

Webområde

Ditt webområdet ligger på en egen webdisk hvis som standard setter riktige rettigheter automatisk på alle nyopprettede filer. Du trenger derfor normalt ikke tenke på ting som dette når du lager nye filer. Av forskjellige (sjeldne) grunner kan det skje forskjellige ting som gjør det nødvendig å spesifisere tilganger på nytt, evenutelt til å være noe annet enn hva som er satt som standard. Webområdet kan du koble til med adressen

//webedit.ntnu.no/brukernavn

Les hvordan du lager en nettside på folk.ntnu.no.

Gruppekataloger

En del grupper har fått en egen gruppekatalog. Denne er lese- og skrivbar kun for gruppen og eieren. Dersom du bruker den i et Unix-miljø, vil filene få de samme lese- og skriverettighetene som du har på de andre filene dine. Rettighetene vil også bli satt for riktige personer, altså gruppen din.

Gjør filer skrivbar for gruppa

unmask -S ug=rwx,o=

Hvis du benytter denne kommandoen før du arbeider med gruppens filer blir de les- og skrivbare for hele gruppen.
Husk å reversere dette før du jobber med private filer på hjemmekatalogen din etterpå, dette kan du gjøre med følgende kommando:  

unmask -S u=rwx,go=

Relaterte artikler

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller har forbedringsforslag til disse instruksjonene.