Wikier

Førstehjelpsutstyr

Basert på enhetens risikovurdering, skal enheten også vurdere behovet for ekstra førstehjelpsutstyr.

English version: First aid equipment

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med førstehjelp

Ekstra førstehjelpsutstyr

Eksempler på type arbeid der enheten skal ha ekstra førstehjelpsutstyr.

  • Arbeid med etsende væske og fare for sprut på øye: Øyeskyllevæske til bruk på stedet og under transport til sykehus.
  • Arbeid med flussyre: HF antidotgel.
  • Varmt arbeid med fare for brannskade: Watergel (brannbandasje).

Førstehjelpsutstyr i forbindelse med feltarbeid

Feltarbeid i utlandet kan medføre situasjoner der en trenger behandling samtidig som lokalt helsevesen ikke er umiddelbart tilgjengelig. Dette gjelder først og fremst områder utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia, men også i disse områdene kan det tenkes omstendigheter som gjør at en bør ha med førstehjelpsutstyr selv. Dersom en trenger reseptbelagte medikamenter i førtehjelpspakken, ta kontakt med HMS-avdelingen v/ bedriftslege. Dersom en skal føre reseptbelagte medikamenter og en del utstyr ut av landet, må en ha underskrevet dokumentasjon fra bedriftslegen.

Se også Arbeidstilsynets brosjyre med forslag til førstehjelpsutstyr. Hvis enheten vil ha bistand med førstehjelpsutstyr: Kontakt HMS-avdelingen 

Linjeleder skal sørge for nødvendig opplæring i førstehjelp.

Sjekkliste

  • Har enheten faggrupper, seksjoner eller virksomheter med ulike behov og krav til førstehjelp?
  • Hva slags førstehjelp er nødvendig?
  • Hvordan sikre at førstehjelpsutstyret er tilgjengelig, vedlikeholdt og oppdatert?
  • Vet alle ansatte og studenter hvor førstehjelpsutstyret er?

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Arbeidsmiljøloven, § 4-4, 1 og 2: Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 8. september 2013 - HMSRV6001 - ePhorte 2013/11283