Wikier

EVU - Forberede gjennomføring

Temaside om etter- og videreutdanning | Alle sider tagget med evu

De fleste som tar videreutdanning er i en hektisk livsfase. De har gjerne full jobb samt omsorgansvar for barn og/eller foreldre. Det er derfor viktig å tilrettelegge både faglig og administrativt på en slik måte at studenten kan gjennomføre studiet/kurset i en travel hverdag.

Hva instituttet må gjøre

Mye av forarbeidet gjøres før du melder inn tilbudet. I tillegg må instituttet:

 1. Planlegge emnet
 2. Opprette prosjektnummer i Maconomy
 3. Avklare tilleggslønn/skrive oppdragsavtaler
 4. Bestille rom via TP Grunnlagsdata. Slik bestiller du rom.
 5. Bestille bevertning. Ta kontakt med saksbehandler på Enhet for etter- og videreutdanning hvis du trenger hjelp med dette.
 6. Legg ut faglig informasjon på Blackboard i god tid før oppstart

Bistand fra Enhet for etter- og videreutdanning

Etter at du har meldt inn tilbudet vil Enhet for etter- og videreutdanning:

 1. Sette opp kurset i FS og lage søknadslenke.
 2. Rekruttere og markedsføre
 3. Gi studieveiledning og ha kontakt med søkere.
 4. Samhandle med Enhet for opptak som informerer søkerne om opptak/ventelisteplass/avslag, tildeler undervisnings- og vurderingsmelding, studierett og registrerer studentene.
 5. Gi praktisk studieinformasjon til studentene, som informasjon om tilgang til Blackboard og andre systemer, kurssamlinger og vurdering.
 6. Etter avtale møte på første studiesamling for å gi praktisk informasjon til studentene.
 7. Fakturere kursavgift.
 8. Gi administrativ hjelp til gjennomføring av eksamen ved behov. For eksempel kan eksamen på et videreutdanningsemne holdes utenom den ordinære eksamensperioden og eksamen kan holdes flere ganger i semesteret.
3243 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere
Tagger
evu

Child Pages (1)

 • Rombestilling av EVU-emner

  Her finner du prosessbeskrivelse for timeplanlegging/rombestilling av EVU-emner Temaside EVU Innholdsfortegnelse [-] Prosessbeskrivelse FAQ Nyttige lenker Tips til bruk av TP: Grunnlagsdata...