Wikier

EVU - Innmelding og godkjenning

Temaside om etter- og videreutdanning | Alle sider tagget med evu

Videreutdanning (med studiepoeng)

Tilbudet kan bestå av ett eller flere emner. Emnet/emnene må være godkjent (1) før du melder inn praktisk informasjon (2). Du må:

 1. Opprette emne eller revidere emnebeskrivelsen i Emneplanlegging på nett (EpN) samtidig med ordinære emner. Ved behov kan emnet/emnene opprettes i EpN utenom det ordinære årshjulet. Studieprogrammet som emnet/emnene knyttes til må være godkjent i Kasper.
 2. Fylle ut og sende inn skjema for innmelding av videreutdanning (docx)og TDI-budsjettmal for etter- og videreutdanning (xlsx)til videre@ntnu.no. Dette må forberedes for å fylle ut skjemaet:
  - Ingress til bruk på nettside for tilbudet
  - Ev. tekst utover emnebeskrivelsen som skal med på nettsiden
  - Målgruppe
  - Kontaktperson på institutt
  - Prosjektnummer (i Unit4) og koststed
  - Kursavgift dersom det er egenbetaling av deltagerne
  - Faglig ansvarlig og andre faglærere som skal presenteres på nettsiden
  - Faglærere/foreleseres kompetanse og omfang på tilknytning til studietilbudet i prosentomfang
  - Rangering av søkere dersom flere søkere enn plasser
  - Minimum og maksimum antall deltagere
  - Pensumlitteratur
  - Dataverktøy og programvare som skal brukes
  - Læringsformer, inkludert tid og sted for ev. samlinger

  Frist for innsending av skjema: 1. mars for tilbud som skal starte i høstsemesteret samme år. 1. september for tilbud som skal starte i vårsemesteret neste år.

NTNUs krav til kvalitet og kvalitetssikring av emner og studietilbud gjelder også for videreutdanning.

Etterutdanning (uten studiepoeng)

 1. Fyll ut og send inn skjema for innmelding av kurs uten studiepoeng (docx)og TDI Budsjettmal for etter- og videreutdanning (xlsx) til videre@ntnu.no. Dette må forberedes for å fylle ut skjemaet:
  - Ingress til bruk på nettside for tilbudet
  - Faglig innhold til bruk på nettsiden
  - Målgruppe
  - Anbefalte forkunnskaper
  - Læringsutbytte
  - Kontaktperson på institutt
  - Prosjektnummer (i Unit4) og koststed
  - Kursavgift dersom det er egenbetaling av deltagerne
  - Faglig ansvarlig som skal presenteres på nettsiden
  - Pensumlitteratur/kursmateriell
  - Dataverktøy/programvare som skal brukes
  - Innhold på kursbeviset
  - Læringsformer, inkludert tid og sted for ev. samlinger