Etter- og videreutdanning: Planlegge og gjennomføre

Etter- og videreutdanning: Planlegge og gjennomføre

For ansatte

Hva er etter- og videreutdanning?

Etter- og videreutdanning er studier som er tilrettelagt for voksne i arbeidslivet.

EVU: Ideutvikle

Tallet 1 Ideutvikle

EVU: Gjennomføre

EVU: Avslutte

EVU: Definisjoner

 

 

Hva er forskjellen på etter- og videreutdanning?

Etterutdanning = ikke-formell utdanning uten studiepoeng

Videreutdanning = formell utdanning med studiepoeng