Wikier

EVU - Idéfasen

Temaside om etter- og videreutdanning | Alle sider tagget med evu

Du har et forslag til et nytt EVU-tilbud. Hva gjør du?

Diskuter forslaget med instituttledelsen. Det er ledelsen som bestemmer hva instituttet skal bruke tid og ressurser på.

Tenk gjennom:

  1. Hva er det faglige innholdet? Hvilket fagområde tror du kan utvikles til et nytt evu-tilbud?
  2. Finnes tilstrekkelig fagmiljø ved NTNU for å starte?
  3. Hvem er målgruppen? Har du fått forespørsel etter tilbudet? Hvorfor er tilbudet aktuelt? Tilbys tilsvarende av andre aktører?
  4. Skal du samarbeide med flere? Tenk gjennom ditt nettverk. Kan noen være aktuelle å samarbeide med om utvikling, gjennomføring eller markedsføring av tilbudet? Er det andre samarbeidspartnere som er aktuelle, internt og/eller eksternt?
  5. Skal du søke om eksterne utviklingsmidler? Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut midler bl.a. til utvikling av nye EVU-tilbud. Det kan også være midler å hente via anbud på Doffin.
  6. Eventuelt test ut ideen gjennom et frokostmøte/foredrag eller sjekk ut ideen i ditt nettverk, ev. oppsøk målgruppen og høre hva de mener.

Sparringspartner

Ta kontakt med administrasjonen på institutt eller fakultet. Det finnes en EVU-koordinator på mange fakultet.

Andre aktuelle sparringspartnere:

3150 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Emneplanlegging
Tagger
evu