Wikier

EVU - Økonomisk avslutning

Temaside om etter- og videreutdanning | Alle sider tagget med evu

Slik avslutter du regnskapet for et etter- og videreutdanningstilbud:

  1. Sjekk at kursavgiften er fakturert og at alle utgiftene er ført.
    - Kursavgift faktureres av Seksjon for etter- og videreutdanning. Seksjonen kan også ha bestilt kursrom, bevertning og markedsføring som skal føres.
    - Ta kontakt med regnskap@videre.ntnu.no om dere trenger avklaringer.
  2. Delprosjekt avregnes og avsluttes mot prosjektet.
  3. Prosjektet avsluttes mot virksomhetskapital eller RD tilhørende ansvarlig fakultet/institutt, ut fra klassifisering av prosjektet.
  4. Avslutningsprosessen med alle tilhørende regnskapsmessige posteringer utføres av økonomiavdelingen sentralt.

Se også: Prosjektøkonomi - EVU-BEV-prosjekter i Unit4 - Kunnskapsbasen - NTNU

2501 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere
Tagger
evu