Wikier

EVU - Rekruttering og markedsføring

Temaside om etter- og videreutdanning | Alle sider tagget med evu

Sett av tid til markedsføring

 • Målgruppen er ikke nødvendigvis på jakt etter ett EVU-tilbud. Det må derfor ofte synliggjøres mer enn ordinære studier som henvender seg til folk som er i en utdanningsfase.
 • Dersom det gjøres opptak på emnenivå, må ofte hvert enkelt emne markedsføres.

Hva får du hjelp til?

 1. Nettside:
  • Enkeltemner/kurs eller kursrekke: Seksjon for etter- og videreutdanning oppretter nettside for tilbudet under ntnu.no/videre så snart fagmiljøet har meldt inn tilbudet.
  • Bachelor/master: Nettsiden lages i samarbeid mellom fakultet, institutt og Seksjon for etter- og videreutdanning.
 2. Tilbudet markedsføres av Seksjon for etter- og videreutdanning under merkenavnet NTNU VIDERE i ulike kanaler, for eksempel:
  • Nyhetsbrev (sendes ut 10-12 ganger i året)
  • Sosiale medier
  • Stands på konferanser
  • Google ads (betalt søk)
  • Viderebloggen.no
 3. Dersom det er satt av midler til markedsføring i budsjettet, kan du få hjelp til plan og gjennomføring av betalt markedsføring.

Hva må instituttet gjøre?

 1. Lage en plan over aktiviteter dere skal gjøre for å spre informasjon om tilbudet.
 2. Skrive en god og kort beskrivelse med de viktigste salgsargumentene for studietilbudet. Hvorfor er studietilbudet viktig og er det spesielt aktuelt akkurat nå? Dette fylles inn i feltet "ingress" i innmeldingsskjemaet og danner grunnlag for ingress på nettsiden og tekst i f.eks. nyhetsbrev og facebookposter.
 3. Skrive en god målgruppebeskrivelse i feltet "Målgruppe" i innmeldingsskjemaet. Beskrivelsen er grunnlaget for tekst om målgruppe som kommer på nettsiden til tilbudet og brukes i det videre arbeidet med å spre tilbudet. Det kan være flere målgrupper for ett og samme studietilbud og det kan være nødvendig med forskjellige aktiviteter for å nå de forskjellige målgruppene. Beskriv målgruppen ut fra følgende kriterier:
  • Bransje
  • Stilling
  • Utdanning
  • Arbeidserfaring/bakgrunn
  • Interesser
  • Mulige interesseorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, fagnettverk etc.
  • Geografisk område
  • Alder/kjønn
1556 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere
Tagger
evu

Child Pages (1)

 • EVU - Markedsplan

  Det anbefales å lage en plan over aktiviteter som skal gjøres for å spre informasjon om tilbudet. Dette bør gjøres samtidig med at tilbudet meldes inn. Aktivitetsplanen bør inneholde Beskrivelse av...