Wikier

Slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester

Her finner du informasjon om du har krav på om, og hvordan du eventuelt søker om, NTNU kan dekke mobiltelefon og bredbånd for deg.


In English - Mobile phone and internet coverage

Temaside om telefon | Sider merket med telefon | Bestille mobiltelefon


Kriterier for dekket mobil

Sjekk først med din leder om du kan få dekket mobil. Kriteriet er at du trenger mobiltelefon for å få utført jobben din på en god måte. Dette er ikke ment som ekstra lønn eller sosialt gode. I tillegg til tjenestesamtaler dekkes også nøktern privat bruk av telefon.

NTNU dekker kjøp av ny mobil. Hvis den ansatte eier abonnementet og NTNU dekker kjøp av ny mobil, er dette skattepliktig fordel. Sørg for at du kun bruker den teleleverandøren som NTNU har avtale med.

Arbeidsgiver kan dekke kjøp av mobiltelefon når det er gått tre år siden sist du fikk en mobiltelefon fra arbeidsgiver, og du har behov for en ny telefon. Det er din leder som avgjør dette.

Tilleggsutstyr som håndfri og biltilbehør dekkes normalt ikke.

Du får dekket kostnader til abonnement, tale- og datatrafikk inntil 500 kroner pr måned. Innholdstjenester omfattes ikke.

Dekket bredbånd

Hvis du får dekket bredbånd, får du 400 kroner i måneden for selv å dekke abonnement og kostnader. Du kan fritt velge bredbåndsleverandør og kapasitet.

Søk om å få dekket mobil og bredbånd

  1. Fyll ut: Skjema/avtale - dekning av mobil, bredbånd og avis (pdf)
    (MH-fakultetet - Elektronisk skjema/avtale)
    (SU-fakultetet - Elektronisk skjema/avtale)
  2. Lever skjemaet til din leder som signerer og sender det inn til lokal HR-avdelingen.

Startdato for bredbåndsdekningen skal stå i avtalen, samt at du må legge ved kopi av din private avtale med bredbåndsselskapet. Uten denne dokumentasjon, kan ikke HR og HMS-avdelingen gi deg bredbånddekning.

Skatt på mobil og bredbånd


Sist oppdatert 04.11.2019