Wikier

Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM

På denne siden finner du informasjon om sentralt samarbeidsorgan (SESAM) og hvilken funksjon de har ved NTNU.

Se flere råd og utvalg ved NTNU

Om SESAM

I SESAM møtes fagforeningene og arbeidsgiver for informasjon, drøfting og forhandling av saker som er felles for hele NTNU, og når en sak berører flere enheter. Eksempler på slike saker vil være forhold som berører ulike sider ved ansattes arbeidsforhold, som: Personalreglement, campus, omstilling, endring av organisasjonskart, lønnsforhandlinger, politiske og strategiske føringer, budsjett mm.

SESAM drøfter fast saker som legges frem for Styret. De behandler også saker som oversendes fra lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM). Se tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, kapittel 2, § 4.

Hovedverneombudet har også anledning til å stille i SESAM møtene som observatør med talerett ved drøfting og forhandling av saker vedrørende hovedavtalen, som nevnt i arbeidsmiljøloven § 7-2.

 Sakslister og møtereferat

Medlemmer

SESAM behandler også saker i henhold til Hovedtariffavtalen, dvs. lokale forhandlinger om lønnsendring.

Se også

Kontakt

Sekretaritat for SESAM: Kristin Wergeland Brekke og Didrik Tårnesvik, HR- og HMS-avdelingen, Seksjon for HR NTNU
Epost for SESAM: sesam@hr-hms.ntnu.no