Wikier

Microsoft 365 -...

Teams - administrere medlemskap

Denne wikien beskriver hvordan du administrerer medlemskap i Microsoft Teams.

English version - Manage team membership

Temaside for Microsoft 365 | Temaside for Teams

Oversikt over teammedlemmer

For å se en oversikt over medlemmene i teamet og hvilke roller de har:

 1. Trykk på Flere alternativer ved siden av team-navnet og velg Administrer team.

  Trykk på de tre prikkene ved siden av team-navnet og velg Administrer Team
 2. Fanen med Medlemmer er den første som vises. En liste over alle eiere ligger øverst, og listen over medlemmer og gjester ligger under. Du kan også søke blant alle medlemmene, noe som kan være nyttig dersom teamet er stort.

Endre roller

Du kan enkelt endre en brukers rolle ved å trykke på rollen og velge en annen i menyen som dukker opp.

Endre rollen til et medlem

Fjerne medlemmer

Som eier kan du også slette medlemmer i oversikten. For å fjerne et medlem, trykk på krysset ved siden av rollen til medlemmet.

Roller og tillatelser

Medlemmer i et team kan ha tre forskjellige roller; eier, medlem og gjest. Alle rollene har forskjellige tillatelser i teamet.

 • Eier
  Eiere har alle rettigheter i et Team. De kan endre innstillingene i teamet og endre tillatelsene til medlemmer og gjester.
 • Medlem
  Medlemmer har med standardinnstillinger vide rettigheter innen teamet, men disse kan være begrenset som følge av valg gjort av teameier.
 • Gjest
  Gjester er personer som ikke har NTNU-konto. Gjester har stort sett de samme rettighetene som vanlige medlemmer, med noen unntak: Gjester kan ikke deler filer i en privat chat, opprette møter, opprette team eller private kanaler. Som gjest kan man heller ikke melde seg inn i åpne team. Teameier har mulighet til å gi gjester tillatelse til å legge til, oppdatere eller slette kanaler.

Endre tillatelser

Du kan endre tillatelsene ved å gå til Flere alternativer > Administrer team > Innstillinger > Medlemstillatelser / Gjestetillatelser.

Se innstillingene ved å gå til Administrer team

Legge til medlemmer i et team

 • Offentlig team
  Dersom et team er offentlig kan alle med NTNU-bruker søke opp og bli med i teamet.
 • Privat team
  Dersom teamet er privat må en eier av teamet selv legge til personen(e). Det er tre måter å gjøre dette på; ved å søke opp brukeren, bruke en Teamkode eller dele lenken til teamet. Merk at å bli med i et team med Teamkode eller ved å trykke på lenken til teamet kun fungerer for personer med en NTNU-bruker.

Søk opp og legg til NTNU-bruker

 1. Gå til Administrer team. Under fanen Medlemmer velger du Legg til medlem.

  Legg til et medlem ved å trykke på knappen Legg til medlem
 • Skriv inn navnet til personen for å søke dem opp, og trykk på navnet når det dukker opp. Velg Legg til for å legge til personen i teamet.

  Søk opp en person, trykk på navnet og deretter Legg til

Legg til NTNU-bruker med Teamkode

Du kan generere en Teamkode som NTNU-brukere kan benytte til å bli med direkte i teamet. Når en person bruker denne koden slipper de å sende forespørsel for å bli med, og blir heller direkte med i teamet. Merk at du ikke kan invitere gjester (eksterne) på denne måten.

 1. Gå til Innstillinger under Administrer team.

 2. Åpne menyen for Teamkode. Før du får brukt koden må du generere den. Hvis du ikke har gjort det, trykk Generer.  Du får da en kode som andre kan bruke til å melde seg inn i teamet.

 3. Koden kan brukes ved å gå til Bli med i eller opprett et team (1) og skrive den inn under Bli med i et team med en kode (2).

Legge til NTNU-bruker med team-lenke

Du kan legge til NTNU-brukere ved å kopiere lenken til teamet og dele lenken. Når personen trykker på lenken sendes det automatisk en forespørsel fra personen om å få bli med i teamet. Du må deretter godkjenne (eller avslå) forespørselen.

 1. Velg Flere alternativer ved siden av team-navnet og trykk på Få kobling til team.

 2. Kopier lenken og send den til den eller de som skal kunne bli med i teamet.
 3. For å godkjenne eller avslå en forespørsel går du til Ventende forespørsler under Administrer team.

Legge til gjester

Det er mulig å legge til eksterne personer som gjester i et team. Vær obs på at personene må ha en Microsoft konto for å kunne logge seg på Teams.

For å legge til gjester følger du samme prosedyre som når du søker opp og legger til NTNU-medlemmer (som er beskrevet her: Søk opp og legg til NTNU-bruker). I stedet for å søke på navn fyller du heller inn epostadressen til vedkommende. Når du trykker på Legg til vil personen få tilsendt en mail med en lenke til teamet.

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller støter på problemer.