Wikier

Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Studie Tema Kontakt
MSc in Neuroscience Alle Mussie Debesai


Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Stine Bjøralt
Bachelor i radiografi Alle Stine Bjøralt
Bachelor i paramedisin Alle

Stine Bjøralt

Bachelor i sykepleie Alle Randi Stensby Lied
Master i klinisk sykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i spesialsykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Videreutdanningene i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Videreutdanning: Årsstudium i nasjonal paramedic-utdanning Innpass/Fritak Gro Jeppestøl Vatne
Videreutdanning: Palliativ omsorg Alle Gro Jeppestøl Vatne
Videreutdanning: Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag Alle Gro Jeppestøl Vatne


Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)

Epost: studier@iha.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Master i klinisk sykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Master i helseledelse Studieplan og eksamen Siv Bente Suleiman
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i anestesisykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold | Siv Bente Suleiman
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i intensivsykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold | Siv Bente Suleiman
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i operasjonssykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold | Siv Bente Suleiman
Opptak opptak@ntnu.no
Master i helsesykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Enkelkurs, praksisveil. helse- og sosial. Alle Siv Bente Suleiman


Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Epost: studie@ikom.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Master i jordmorfag Studieveileder  Kirsti Margrethe Olsen
Master i klinisk helsevitenskap - fedme og helse Studieveileder Kirsti Haave Singsaas
Master i farmasi  Studieveileder Angela Pirnbaum / Kirsti Haave Singsaas
MSc in Molecular Medicine Studieveileder Angela Pirnbaum / Kirsti Haave Singsaas
Medisinstudiet Semesterkonsulent 1CD Camilla Finneide 
Medisinstudiet Semesterkonsulent 2D Kirsti Margrethe Olsen
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Studieveileder Hilde Viviann Eriksen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Bachelor i bevegelsesvitenskap Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Bachelor i ergoterapi Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Bachelor i fysioterapi Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Master i aktivitet og bevegelse Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Master i bevegelsesvitenskap Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
MSc in Physical Activity and Health Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Medisinstudiet Semesterkonsultasjon 2A og 2B NTNU Hjelp for instituttets studenter
Topptrener II Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Videreutdanninger Studieveiledning NTNU Hjelp for instituttets studenter
Felles e-post Søkere / eksterne studier@inb.ntnu.no


Institutt for psykisk helse (IPH)

Epost: studier@iph.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie Alle Gørild Mjønes | Ilaria Tedeschi
Master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse Alle Kari Meli | Maria Årolilja Rø
Master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid Alle Marion Iren Larsen
Master i psykisk helse, studieretning psykisk helsearbeid Alle Marion Iren Larsen
Medisinstudiet Semesterkonsulent  2C Maria Årolilja Rø
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Alle Marion Iren Larsen
Videreutdanning i juridisk metode og forvaltningsrett Alle Marion Iren Larsen
Videreutdanning i helserett Alle Marion Iren Larsen


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Vi oppfordrer til å benytte felles epostadresse: ism-post@mh.ntnu.no 

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Lena Sæternes
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
" Utveksling  Heidi Krutvik
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag Alle  Marit Torsethaugen Moseng
MSc in Global Health Alle  Ragnhild Lier Sindre Aasheim Norås
Master i folkehelse Alle Ragnhild Lier Sindre Aasheim Norås
Master i klinisk sykepleie Alle Cathrine Pettersen 
Master i helsesykepleie Alle Cathrine Pettersen
Master i spesialsykepleie Alle Hanne-Beate Bostad
Felles metodeemner Alle Ragnhild Lier
Medisinstudiet Lege/pasient-kurset Guri Helmersen
" Hovedoppgaven Ragnhild Lier
" Semesterkonsulent 3C Marit Torsethaugen Moseng
" Praksis i kommunehelsetjenesten Guri Helmersen
" Semesterkonsulent 3D Marit Torsethaugen Moseng
Ph.d. ved ISM Alle May Karin Dyrendahl | Sindre Aasheim Norås 
Videreutdanning:    
Aldring og eldres helse Alle Hanne-Beate Bostad
Anestesisykepleie

Alle

Hanne-Beate Bostad 
Avansert sykepleie Alle Rune Alexander Grønning Øyan
Barnesykepleie Alle Hanne-Beate Bostad  
Intensivsykepleie Alle Hanne-Beate Bostad 
Kardiologisk sykepleie Alle Rune Alexander Grønning Øyan
Kreftsykepleie Alle Hanne-Beate Bostad
Operasjonssykepleie

Alle

Hanne-Beate Bostad   
Kompletterende utdanning for sykepleiere fra land utenfor EU/EØS Alle Rune Alexander Grønning Øyan
Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag Alle Rune Alexander Grønning Øyan
Nevrosykepleie 1 og 2 Alle Rune Alexander Grønning Øyan


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
MSc in Exercise Physiology Alle Per-Erling Movik
Master i klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon Alle Per-Erling Movik
Master i Magnetisk resonans Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Master i medisinsk bildeteknologi Alle Tonje Svendsen
Medisinstudiet  Semesterkonsulent 1A og 1B Ingrid Dawn Prescott
Medisinstudiet Semesterkonsulent 3B Åse Kjersti Venås
Videreutdanning i Magnetisk resonans  Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Alle Tonje Svendsen  Marthe Jenssen


Enhet for legeutdanning, MH-fakultetet

Her ser du noe av det vi kan hjelpe deg med. Send epost til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Studie Tema  
Medisinstudiet Eksamen (skriftlig) Senobia Cuno Calloapaza
  Eksamen (muntlig) Julie Asklund
  Forskerlinjen Christina Kildal
  Internasjonalisering/studentutveksling (utreisende studenter) Jannicke Gjølme Eriksen/Kari Langseth
  Studentutveksling (innreisende studenter)
Kirsti Margrethe Olsen
  Psykososialt læringsmiljø, Studentmentorordningen og LOS-tjenesten Berit Rau
  PBL-grupper Anne Kristin Mikkelborg
  Permisjon Anne Kristin Mikkelborg
  Studentlisens Åse Kjersti Venås
  Studentweb Berit Rau
  Studieprogresjon Berit Rau/Anne Kristin Mikkelborg
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser Hans Martin Tunaal
  Uketjeneste/PKU Anne Kristin Mikkelborg
  Vitnemål og autorisasjon Berit Rau
  NTNU Link - regionalt studieløp i Ålesund og Levanger Kari Langseth
Studie Tema
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal

 

Child Pages (2)