Wikier

Gjennomfør valg

Sjekk manntall

Informasjon til studenter og ansatte som vil kontrollere at de er riktig oppført i manntallet for valg ved NTNU. Hver vår er det valg til NTNU-styret, fakultetsstyrene og instituttenes medvirkningsorgan. Om høsten er det valg til Studenttinget. NTNU-manntallet brukes også ved andre valg.

English version: Check the register of voters

Ser du etter noe annet? Samleside om styrevalgene for ansatte og om studentvalgene| Sider merket med valg

Sjekk at du er riktig registrert i manntallet før klagefristens utløp

Manntallet ved NTNU oppdateres hver vår og høst etter studentenes semesteroppmelding. Det er den enkelte ansatte og student sitt ansvar å kontrollere sin egen registrering. Dette kan gjøres fra manntallet tas ut til klagefristen løper ut to uker senere.

  • Vårmanntallet tas ut 20. februar
  • Høstmanntallet tas ut 20. september

Kontroller din oppføring i valgweb.
Hvis du er registrert riktig der du ønsker å stemme trenger du ikke å foreta deg noe.

Klage på manntall

Hvis din oppføring ikke er korrekt (velgergruppe, institutt/fakultet) kan du sende inn klage på manntallet via valgweb. Klagefrist er to uker etter uttak av manntallet:

  • 6. mars våren 2024
  • 5. oktober for høstsemesteret (alternativt første påfølgende virkedag)

Klager etter klagefristens utløp blir ikke korrigert med mindre det åpenbart er en systemfeil som gjelder flere personer. Klagene for ansatte behandles av HR-avdelingen og klagene for studenter behandles av Avdeling for utdanning. Fakultetene kontaktes ved tvilstilfeller og tolkningsspørsmål avgjøres av NTNUs valgstyre. Hvis du mener du er oppført med feil organisasjonsenhet i manntallet og det ikke har betydning for styrevalgene, ikke send klage på manntallet, men ta heller kontakt med din leder eller HR-konsulent for eventuell korrigering i Paga.

Stemmerett og stemmested for ansatte

Det er din tilknytning til NTNU på tidspunktet for uttaket av manntallet som avgjør hvilken stemmerett du har.

Ansattes plassering i manntallet er basert på hvilken stillingsgruppe og organisasjonsenhet du er oppført med i NTNUs lønns- og personalsystem på det tidspunkt manntallet tas ut.

Hvis du vil ha stemmerett på et institutt med tilhørende fakultet er det viktig at du er registrert med riktig institutt-tilknytning i manntallet.

  • Fast og midlertidig ansatte må ha minst 50 % stilling for å være stemmeberettiget.
  • Studenter som har minst 50 % stilling stemmer også som ansatte.
  • Professorer og førsteamanuenser i minst 20 % stilling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, har stemmerett ved lokalvalg.

Disse og andre bestemmelser om stemmerett finnes i valgreglementet § 3.

Stemmerett og stemmested for studenter

Det er din tilknytning til NTNU på tidspunktet for uttaket av manntallet som avgjør hvilken stemmerett du har.

Automatisk registrering av stemmested iht. studieprogram

Alle studenter som har studierett ved NTNU er stemmeberettiget. De blir automatisk registrert i manntallet ved det institutt (med tilhørende fakultet) eller det fakultet som har ansvar for deres studieprogram.

Hvis ansvaret for studieprogrammet er plassert på fakultetsnivå og studenten ønsker å få stemmerett på instituttnivå, må studenten selv velge ved hvilket institutt (med tilhørende fakultet) de ønsker å bruke stemmeretten. Man kan bare bli oppført i manntallet på ett sted, dvs. ved ett av instituttene der man tar emner det aktuelle semesteret.

Registrer stemmested samtidig med semesterregistreringen

Studenter oppfordres til å registrere stemmested i forbindelse med semesterregistrering i studentweb. Dette gjør du ved å velge stemmerettsted (institutt med tilhørende fakultet) under "Min profil" i venstremenyen + "Lagre endringer".

Selv om du har registrert stemmested ved semesteroppmelding er det viktig å sjekke at det har kommet med i manntallet. Skulle det være feil, må du klage på manntallet innen klagefristen i valgsystemet. Endringer i semesteroppmeldingen din vil ikke bli overført til valgsystemet etter at manntallet er tatt ut (20. februar og 20. september).