Wikier

Sider med tagg valg .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Sjekk manntall Godkjent 2.7 Anette Sofie Knutsen 18 timer siden Skriv ut
Elections Godkjent 4.6 (Mindre endring) Kristin Wergeland Brekke 28 dager siden Skriv ut
Styrevalg Godkjent 4.5 (Mindre endring) Kristin Wergeland Brekke 28 dager siden Skriv ut
Valg ved SU Godkjent 5.9 Kjetil Svensen 1 Måned siden Skriv ut
Kandidater til fakultetsstyrevalget ved SU Godkjent 3.2 Kjetil Svensen 1 Måned siden Skriv ut
Studentdemokratiet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden Skriv ut
Komiteer styrer og valg ved IBM Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ingvild Mørkved 4 Måneder siden Skriv ut
Gjennomfør valg Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kristin Wergeland Brekke 5 Måneder siden Skriv ut
Valg ved IV Godkjent 2.5 (Mindre endring) Lars Bugge Aarset 5 Måneder siden Skriv ut
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden Skriv ut
Valg ved VM Godkjent 2.2 Christen Torvik 8 Måneder siden Skriv ut
Kandidater til instituttenes medvirkningsorgan ved SU Godkjent 4.5 Kjetil Svensen 8 Måneder siden Skriv ut
Valg ved IE Godkjent 3.0 Margrethe Meyer Bratt 9 Måneder siden Skriv ut
Valg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 9 Måneder siden Skriv ut
Valg ved NV Godkjent 2.8 Randi Utgård 9 Måneder siden Skriv ut
Valg ved HF Godkjent 1.3 Cecilie Baar 10 Måneder siden Skriv ut
Sette opp valg i valgweb Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 11 Måneder siden Skriv ut
Kandidater til styrevalget Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Søndre 11 Måneder siden Skriv ut
Valg og medvirkning - HF Godkjent 1.3 Lillian Moen 1 År siden Skriv ut
Valgreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Kristin Wergeland Brekke 1 År siden Skriv ut