Wikier

NTNU Link - Desentralisert legeutdanning

Medisinstudiet ved NTNU tilbyr desentraliserte studieløp i Levanger og Ålesund fra og med tredje studieår. Studieløpet er basert på en studiemodell kalt NTNU Link (langsgående integrert klinisk tjeneste). Vi har siden 2018 hatt 16 plasser i Levanger hvert år, og fra og med høsten 2023 har vi 20 plasser i Ålesund.

Studiested

Levanger

Hovedbasen i tredje og fjerde studieår er Sykehuset Levanger, men også Sykehuset Namsos, kommunehelsetjenesten, Nord universitet og HUNT forskningssenter er læringsarenaer. Praksis i femte studieår vil bli gjennomført enten i Levanger eller Namsos.

Ålesund

Hovedbasen i tredje og fjerde studieår er Ålesund sjukehus. NTNUs campus i Ålesund vil også være en viktig læringsarena, i tillegg til andre sykehus og kommunehelsetjenesten i regionen. Praksis i femte studieår vil bli gjennomført på et av sykehusene i Møre og Romsdal.

Er Link noe for meg?

NTNU Link passer for deg som ønsker:

 • å ta utgangspunkt i reelle pasienthistorier som motivasjon for lesing og faglig utforskning
 • å se hvordan helse og sykdom utvikler seg og håndteres over tid, i forskjellige deler av helsevesenet
 • å bli sett og få tilbakemelding
 • å ha langvarige relasjoner til veiledere og undervisere
 • å teste egen forståelse framfor å memorere andres

Som Link-student må du være innstilt på større grad av selvstyrt læringsprosess. Det gir frihet, men også ansvar. Du vil bli møtt med tydelige forventninger om faglig progresjon.

Om studiemodellen

Som Link-student har du de samme læringsutbyttene og eksamener som de øvrige studentene. Undervisningen i Link foregår i realistiske situasjoner i sykehus, allmennpraksis og helsehus hvor du lærer ved å være en aktiv part i utredning og behandling av pasientene sammen med legene og annet helsepersonell.

Den kliniske undervisningen i Trondheim er organisert i faglige blokker. I Ålesund og Levanger vil undervisningen i de ulike fagene gå på langs gjennom hele semesteret eller undervisningsåret. Dette gir deg større mulighet til å følge pasientforløp og til å knytte meningsfulle relasjoner til pasientene og veilederne.

Studiemodellen Link bygger på anerkjente pedagogiske prinsipper for læring. Modellen ble utviklet i Australia og Canada, og brukes i dag også ved mange utdanninger i USA. I Europa er denne innovative studiemodellen tatt i bruk i Skottland, Irland, England, Nederland og hos oss ved NTNU.

Hvordan søke?

Nye søkere til medisinstudiet ved NTNU kan fra høsten 2022 søke seg til Ålesund eller Levanger gjennom Samordna opptak.

Kull 2021

Studenter på kull 2021 kan søke opptak internt på studieprogrammet i løpet av andre studieår (2022/2023):

Søk via nettskjema innen søknadsfristen 1. februar 2023.

For å kunne gi mest mulig forutsigbarhet for de som ønsker å starte i Ålesund og Levanger høsten 2023, vil vi tildele studieplasser fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn. Bindene frist for påmelding er 1. februar. Dersom du trekker søknaden din, og søker på nytt innen fristen, vil søknaden din bli plassert bakerst i køen.

Utveksling

Som Link-student kan du søke om utveksling i vårsemesteret i fjerde studieår (semester IID).

På samme måte som i Trondheim kan vi ikke garantere at alle som søker får dra på utveksling. Det kommer an på hvor mange studenter det er på kullet det aktuelle semesteret og hvor mange som søker.

Forskerlinja

Som Link-student kan du søke opptak til forskerlinja.

Praksis

Link-studentene blir delt inn i to grupper; CMED-gruppe 1 og CMED-gruppe 2. Begge gruppene har felles undervisning i tredje og fjerde studieår. I femte studieår tar CMED-gruppe 1 semester IIIA - hovedoppgaven i høstsemesteret og semester IIIB - praksis ved lokalsykehus i vårsemesteret. CMED-gruppe 2 tar emnene i motsatt rekkefølge.

 • Link-studenter på Levanger har fortrinnsrett til praksis ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger (semester IIIB).
 • Link-studenter i Ålesund har fortrinnsrett til praksis ved sykehusene i Møre og Romsdal (semester IIIB).
 • Som Link-student får du også prioritet til å ta allmennpraksis i sjette studieår nord i Trøndelag eller i Møre og Romsdal (semester IIIC).

Permisjon

Det er de samme retningslinje som gjelder for Link-studenter som for andre medisinstudenter ved NTNU.

Bolig, arbeidsplass og økonomi

Levanger

 • Egne studentarealer med lesesal ved Sykehuset Levanger
 • Får reisestipend for å dekke reiseutgifter til undervisningsaktiviteter i Namsos og Trondheim
 • Kan søke studentbolig gjennom Nord Studentsamskipnad
 • Bor gratis i sykehusbolig de gangene det er klinisk praksis i Namsos i tredje studieår
 • Helse Nord-Trøndelag bistår med å formidle kontakt med utleiere

Ålesund

 • Egne studentarealer med lesesal ved Ålesund sjukehus
 • Tilgang til studentarealer ved NTNU campus Ålesund
 • Får dekket reiseutgifter til undervisningsaktiviteter og eksamen i Trondheim (dersom det blir aktuelt)
 • Kan søke studentbolig gjennom Studentsamskipnaden i Ålesund

Vil du vite mer om NTNU Link?

Kontakt

Enhet for legeutdanning: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Ålesund

Studiekonsulent: Markus Den Ouden

Levager

Studiekonsulent: Sissel Winther