Wikier

NTNU Link - Desentralisert legeutdanning

Medisinstudiet ved NTNU tilbyr desentraliserte studieløp i Levanger, Gjøvik og Ålesund fra og med tredje studieår. Studieløpet er basert på en studiemodell kalt NTNU Link (langsgående integrert klinisk tjeneste). Vi har 16 plasser i Levanger hvert år, 20 plasser i Gjøvik og 20 plasser i Ålesund.

Studiested

Levanger

Praktisk klinisk undervisning vil hovedsakelig foregå ved Sykehuset Levanger. I tillegg er Sykehuset Namsos, kommunehelsetjenesten, Nord universitet og HUNT forskningssenter viktige læringsarenaer. Praksis i femte studieår vil bli gjennomført enten i Levanger eller Namsos. (NB! Egne retningslinjer for kull 2021*).

Gjøvik

Praktisk klinisk undervisning vil foregå ved Sykehuset Innlandet HF. NTNUs campus i Gjøvik vil også være en viktig læringsarena, i tillegg til kommunehelsetjenesten i regionen. Mer informasjon om praksis i femte studieår kommer.

Ålesund

Praktisk klinisk undervisning vil hovedsakelig foregå ved Ålesund sjukehus. NTNUs campus i Ålesund vil også være en viktig læringsarena, i tillegg til andre sykehus og kommunehelsetjenesten i regionen. Praksis i femte studieår vil bli gjennomført på et av sykehusene i Møre og Romsdal. (NB! Egne retningslinjer for kull 2021*).

Er Link noe for meg?

Se intervju med tidligere Link-student (mov).

NTNU Link passer for deg som ønsker:

 • å ta utgangspunkt i reelle pasienthistorier som motivasjon for lesing og faglig utforskning
 • å se hvordan helse og sykdom utvikler seg og håndteres over tid, i forskjellige deler av helsevesenet
 • å bli sett og få tilbakemelding
 • å ha langvarige relasjoner til veiledere og undervisere
 • å teste egen forståelse framfor å memorere andres

Som Link-student må du være innstilt på større grad av selvstyrt læringsprosess. Det gir frihet, men også ansvar. Du vil bli møtt med tydelige forventninger om faglig progresjon.

Hvordan søke?

Nye søkere til medisinstudiet ved NTNU kan søke seg til Levanger, Gjøvik eller Ålesund gjennom Samordna opptak.

Kull 2021

Studenter på kull 2021 kan søke om opptak til fjerde studieår på NTNU Link i Levanger eller Ålesund. Det gjelder også studenter som tar tredje studieår i Trondheim.

Søknadsfrist

17. november.

Søknadsskjema

https://nettskjema.no/a/373323

Levanger

 • Alle som har startet på tredjeåret i Levanger høsten 2023 er garantert plass på fjerdeåret 2024. De som kun søkte om tredjeåret høsten 2023, må sende inn ny søknad om fjerdeåret, for at vi skal få oversikt over hvor mange som fortsetter.
 • Det blir loddtrekning om de resterende plassene, dersom det er flere søkere enn antall plasser.

Ålesund

 • Alle som har startet på tredjeåret i Ålesund høsten 2023 vil få prioritert plass på fjerdeåret høsten 2024. Alle som ønsker å fortsette må sende inn ny søknad innen fristen.
 • Det blir loddtrekning om de resterende plassene, dersom det er flere søkere enn antall plasser.
 • NB! Vi er avhengig av minimum åtte studenter for å kunne starte opp fjerdeåret.

Om studiemodellen

Som Link-student har du de samme læringsutbyttene og eksamener som de øvrige studentene. Undervisningen i Link foregår i realistiske situasjoner i sykehus, allmennpraksis og helsehus hvor du lærer ved å være en aktiv part i utredning og behandling av pasientene sammen med legene og annet helsepersonell.

Den kliniske undervisningen i Trondheim er organisert i faglige blokker. I Levanger, Gjøvik og Ålesund vil undervisningen i de ulike fagene gå på langs gjennom hele semesteret eller undervisningsåret. Dette gir deg større mulighet til å følge pasientforløp og til å knytte meningsfulle relasjoner til pasientene og veilederne.

Studiemodellen Link bygger på anerkjente pedagogiske prinsipper for læring. Modellen ble utviklet i Australia og Canada, og brukes i dag også ved mange utdanninger i USA. I Europa er denne innovative studiemodellen tatt i bruk i Skottland, Irland, England, Nederland og hos oss ved NTNU.

Utveksling

Som Link-student kan du søke om utveksling i vårsemesteret i fjerde studieår (semester 2D).

På samme måte som i Trondheim kan vi ikke garantere at alle som søker får dra på utveksling. Det kommer an på hvor mange studenter det er på kullet det aktuelle semesteret og hvor mange som søker.

Forskerlinja

Som Link-student kan du søke opptak til forskerlinja.

Praksis

Link-studentene blir delt inn i to grupper; CMED-gruppe 1 og CMED-gruppe 2. Begge gruppene har felles undervisning i tredje og fjerde studieår. I femte studieår tar CMED-gruppe 1 semester 3A - hovedoppgaven i høstsemesteret og semester 3B - praksis ved lokalsykehus i vårsemesteret. CMED-gruppe 2 tar emnene i motsatt rekkefølge.

 • Link-studenter på Levanger tar praksis ved ett av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag (semester 3B).
 • Link-studenter i Ålesund tar praksis ved ett av sykehusene i Helse Møre og Romsdal (semester 3B).
 • Som Link-student får du også prioritet til å ta allmennpraksis i sjette studieår nord i Trøndelag eller i Møre og Romsdal (semester 3C).

Kull 2021: Studenter som søker seg til NTNU Link i tredje og/eller fjerde studieår får høyere prioritet i valg av praksisplass i semester 3B (femteåret) og semester 3C (sjetteåret). (NB! Studenter med behov for særplass blir uansett prioritert først).

Permisjon

Det er de samme retningslinje som gjelder for Link-studenter som for andre medisinstudenter ved NTNU.

Bolig, arbeidsplass og økonomi

Levanger

 • Egne studentarealer med lesesal ved Sykehuset Levanger
 • Får reisestipend for å dekke reiseutgifter til undervisningsaktiviteter i Namsos og Trondheim
 • Kan søke studentbolig gjennom Nord Studentsamskipnad
 • Bor gratis i sykehusbolig de gangene det er klinisk praksis i Namsos i tredje studieår
 • Helse Nord-Trøndelag bistår med å formidle kontakt med utleiere

Gjøvik

Mer detaljert informasjon kommer.

Ålesund

 • Egne studentarealer med lesesal ved Ålesund sjukehus
 • Tilgang til studentarealer ved NTNU campus Ålesund
 • Får dekket reiseutgifter til undervisningsaktiviteter og eksamen i Trondheim (dersom det blir aktuelt)
 • Kan søke studentbolig gjennom Studentsamskipnaden i Ålesund

Vil du vite mer om NTNU Link?

Kontakt

Enhet for legeutdanning: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Ålesund

Studiekonsulent: Markus Den Ouden

Levanger

Studiekonsulent: Sissel Winther