Wikier

Forskerlinjen - Medisinstudiet

Forskerlinjen i medisin er et tilbud til medisinstudenter som er interessert i å fordype seg i forskning ved å arbeide med et eget forskningsprosjekt under veiledning av etablerte forskere ved MH-fakultetet. Medisinstudiet er en grunnutdanning med basiskunnskap fra svært mange områder. Undervisningen er bred. Forskerlinjen er en unik anledning til fordypning innen et område av spesiell interesse.

Forskerlinjen medfører to ekstra semester (et sammenhengende studieår) avsatt kun til forskning. I tillegg er det tilrettelagt for forskning i løpet av to sommerperioder.

Forskerlinjen tar opp inntil 12 studenter ved hvert opptak.

For å kunne søke på forskerlinjen må du være student i 2. eller 3. studieår ved profesjonsstudiet i medisin.

Oppstart for forskerlinjen er den første høsttermin etter tildelingen og forutsetter at studenten har bestått ordinær eksamen eller 1. mulige kontinuasjonseksamen.

Neste søknadsfrist er 1. februar 2024.

  1. Forskrift for Forskerlinjen i medisin NTNU
  2. Ledige stipendiatstillinger for fullføring av ph.d.
  3. Søk forskerlinjen
  4. Gjennomføring
  5. Finansiering
  6. Forskningsoppgave
  7. Nyttig informasjon

Det planlegges ny timeplan på 2AB høsten 2023 i forbindelse med revisjon av stadium 2. Dersom du som forskerlinjestudent tar eksamen i 2AB høsten 2023 og deretter forskerlinje studieåret 2023/2024 må du følge et tilrettelagt løp når du kommer tilbake høsten 2024.