Wikier

Permisjon for medisinstudenter

Søknadsfrister

•    1. mai for permisjon i høstsemesteret
•    1. november for permisjon i vårsemesteret

Ved sykdom kan du søke om permisjon utenom søknadsfristene. 

Hvordan søke

Fyll ut og send søknadsskjema for permisjon

Alle søknader blir plassert i en av følgende kategorier: 

  1. Attestert, langvarig sykdom. Svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Andre særlige, tungtveiende velferdsgrunner 
  2. Attestert deltakelse i organisert forskningsprosjekt. Deltakelse i andre organiserte, faglige eller vitenskapelige programmer med relevans til medisinstudiet 
  3. Andre velferdsgrunner/ubegrunnede søknader 

Studieprogrammet vil alltid prøve å gi deg plass på kullet det året du skal gjenoppta studiene. Hvis det er flere studenter enn antall plasser, prioriterer vi etter kategoriene. 

Svar på søknad

Du kan trekke tilbake søknaden senest én uke etter at du har fått svar på søknaden. Etter denne fristen kan fakultetet tilby din opprinnelige studieplass til en annen student som er i permisjon og som ønsker å gjenoppta studiene. 

Veiledning og hjelp

Ta kontakt med studieveilederne ved Enhet for legeutdanning om du har spørsmål eller trenger veiledning i forbindelse med søknad om permisjon: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Det foregår en revisjon av 3. og 4. år av medisinstudiet (stadium 2). Dette kan få betydning for din permisjon. 

Retningslinjer for permisjon

Mer informasjon om retningslinjene for permisjon ved NTNU